Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Sinh hoạt khoa học lần thứ nhất năm 2019

21/02/2020
Ngày 06/08/2019, Chi đoàn cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức buổi Sinh hoạt khoa học lần thứ nhất năm 2019 với chủ đề: “Ứng dụng lý thuyết trong nghiên cứu văn hóa – xã hội ở Tây Nguyên”

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; được sự đồng ý của Chi ủy, Lãnh đạo Viện, ngày 06/08/2019, Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức buổi Sinh hoạt khoa học lần thứ nhất năm 2019 với chủ đề: “Ứng dụng lý thuyết trong nghiên cứu văn hóa – xã hội ở Tây Nguyên”. Tham dự buổi sinh hoạt có đại diện TS. Nguyễn Duy Thụy – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên; các nghiên cứu viên cùng toàn thể đoàn viên Chi đoàn. Về phía khách mời tham dự Sinh hoạt khoa học, có đại diện Đoàn Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk.

Quang cảnh buổi Sinh hoạt khoa học

Buổi Sinh hoạt đã lắng nghe phần trình bày của 03 tham luận: “Sự cần thiết của việc áp dụng lý thuyết trong nghiên cứu khoa học xã hội” của ThS.Lê Thị Hồng Gái – ThS. Phạm Thị Xuân Nga; “Cách tiếp cận lý thuyết hiện đại hóa trong nghiên cứu hôn nhân gia đình” của ThS. Cao Thị Lan Anh - ThS. Lê Hữu Phước, “Lý thuyết nghi lễ chuyển đổi trong nghiên cứu tang ma của người Tày ở Đắk Lắk” của ThS. Lài Thị Vân. Nội dung các tham luận đều gắn liền với các đề tài khoa học cấp cơ sở hoặc luận án của các báo cáo viên. Các tham luận trình bày trong buổi sinh hoạt khoa học đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, dưới nhiều góc độ tiếp cận khác nhau từ các thành viên tham dự.

Đoàn viên trình bày tham luận tại buổi Sinh hoạt khoa học

Sinh hoạt khoa học là hoạt động được tổ chức thường xuyên của Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên. Thành công của buổi sinh hoạt khoa học là nguồn khích lệ Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tiếp tục thực hiện các sinh hoạt khoa học trong thời gian tới, tích cực mở rộng giao lưu, hợp tác khoa học với các tổ chức đoàn tại địa phương.

  •  
     
  •