Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021

24/12/2020
Ngày 23/12/2020, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021

Chủ trì điều hành hội nghị gồm: TS. Nguyễn Duy Thụy - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương Đảng, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; TS. Phạm Xuân Hoàng – Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; ThS. Phạm Thị Xuân Nga – Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên. Hội nghị có sự tham gia của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

Quang cảnh Hội nghị

 

Thay mặt lãnh đạo Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, TS. Nguyễn Duy Thụy đã trình bày “Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021”. Trong năm vừa qua, phát huy tinh thần “Sáng tạo, Hành động, Kỷ cương và Phát triển”, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và công tác Đảng - Đoàn thể. Cụ thể:

Về công tác quản lý, điều hành: được Chi uỷ và Lãnh đạo Viện rất coi trọng, vận dụng nghiêm túc các quy định, quy chế, nội quy, kế hoạch vào quản lý, điều hành, tổ chức các nhiệm vụ của Viện. Năm 2020, Chi ủy và Lãnh đạo Viện đã quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tiếp tục được thực hiện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành, đặc biệt là hệ thống văn bản điều hành tác nghiệp và chữ ký số, được tiến hành mạnh mẽ, góp phần triển khai các văn bản hành chính, kế hoạch thực hiện đến các bộ phận liên quan kịp thời và thông suốt.

Về công tác nghiên cứu khoa học:  Năm 2020, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức chủ trì thành công đúng tiến độ 01 đề tài khoa học cấp Quốc gia thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016 – 2020, phối hợp thực hiện của 02 đề tài cấp Quốc gia; chủ trì thực hiện 04 đề tài cấp Bộ; chủ trì thực hiện 04 Dự án điều tra và 04 nhiệm vụ biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; chủ trì thực hiện 16 đề tài cấp cơ sở. Đặc biệt, năm 2020, Viện được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao, đặt hàng trực tiếp thực hiện 01 nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh. Đề tài đang tiến hành các nội dung năm thứ nhất theo đúng tiến độ

Bên cạnh đó, trong năm 2020, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã tổ chức thành công 03 hội thảo khoa học cấp quốc gia và 4 hội thảo khoa học các cấp khác. Các hội thảo không chỉ cung cấp luận cứ khoa học đầu vào cho các đề tài mà còn đề xuất các quan điểm, giải pháp đổi với các cơ quan Trung ương, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên, các trường Đại học, các doanh nghiệp trong công tác quản trị tài sản trí tuệ, xây dựng khu công nghiệp phần mềm tỉnh Đắk Lắk, phát triển kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên.... Từ kết quả hội thảo, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã xây dựng báo cáo tư vấn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh Tây Nguyên về những vấn đề liên quan.

Về hợp tác nghiên cứu giữa Viện với các cơ quan, bộ, ngành, địa phương: hoạt động hợp tác nghiên cứu giữa Viện với các cơ quan, bộ, ngành, địa phương năm 2020 thu được những kết quả khởi sắc trên tất cả các hoạt động: ký thỏa thuận hợp tác khoa học và đào tạo sau đại học với các trường Đại học; phối hợp thực hiện đề tài khoa học, nhận đặt hàng thực hiện nhiệm vụ điều tra xã hội học, điều tra, khai quật khảo cổ học, biên soạn lịch sử Đảng bộ, tham gia viết chuyên đề, thu thập dữ liệu khoa học, phối hợp tổ chức hội thảo khoa học các cấp, tham gia tư vấn tuyển chọn và nghiệm thu nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh.                      

Trong năm 2020, Viện đã xây dựng báo cáo tư vấn khuyến nghị gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về vấn đề giải quyết hộ khẩu cho người dân tộc thiểu số phía bắc di cư đến địa phương; tham gia đóng góp ý kiến Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII; góp ý Báo cáo tổng kết 10 năm cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk; góp ý Đề án Phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030; góp ý Báo cáo Kết quả tham mưu, lãnh đạo chỉ đạo giải quyết khiếu kiện, tranh chấp đất đai, quyền lợi giữa người dân với các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh của Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk... Đặc biệt, hưởng ứng cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển kinh tế  - xã hội tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh” của Tỉnh ủy Đắk Lắk, Viện đã tổ chức 04 nhóm Hiến kế, đóng góp 04 hồ sơ Hiến kế trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, xây dựng Đảng và chính quyền.  

Về công tác thông tin – thư viện – tạp chí: hầu hết cán bộ nghiên cứu của Viện đã có bài đăng trên nhiều tạp chí khoa học, hội thảo khoa học. Website của Viện đã đăng tải rất nhiều tin bài, phong phú, góp phần quảng bá hình ảnh của Viện. Sau khi tiếp nhận bàn giao hệ thống cơ sở vật chất đầu tư chiều sâu, bộ phận Thư viện đã nhanh chóng đưa vào sử dụng phục vụ bạn đọc, qua đó nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, cung cấp nhanh chóng thông tin bạn đọc cần.

Các lĩnh vực công tác như công tác Đảng, công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên, tổ chức – đào tạo,… đều được Viện triển khai nghiên túc và đạt được những kết quả, thành tích đáng ghi nhận.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động, đồng thời chỉ ra các nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Báo cáo đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 của Viện.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị

 

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị của các đại biểu và đại diện các Ban chức năng Viện Hàn lâm đều đánh giá cao những thành tích, kết quả công tác đã đạt được của Viện trong năm 2020; mong muốn các cán bộ và tập thể Viện tiếp tục nỗ lực khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần làm việc hăng say, năng động và hiệu quả, nỗ lực hơn nữa để đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong những năm công tác tiếp theo.

Công chức, viên chức Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021

 

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí vui tươi và đoàn kết.

  •  
     
  •