Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức sinh hoạt khoa học lần thứ I năm 2022

19/08/2022
Ngày 16/8/2022, Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã tổ chức sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản lịch sử - văn hóa truyền thống vùng Tây Nguyên”.

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Chi đoàn cơ sở; được sự đồng ý của Chi ủy, Lãnh đạo Viện; ngày 16/8/2022, Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp Trung tâm Sử học tổ chức buổi Sinh hoạt khoa học lần thứ I năm 2022 với chủ đề: Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản lịch sử - văn hóa truyền thống vùng Tây Nguyên”.

Quang cảnh của buổi Sinh hoạt khoa học

Tham dự buổi sinh hoạt khoa học, có: TS. Nguyễn Duy Thụy – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây, các viên chức quản lý các Phòng/Trung tâm, các nghiên cứu viên cùng toàn thể đoàn viên Chi đoàn.

Không khí sôi nổi tại buổi sinh hoạt

Buổi Sinh hoạt đã lắng nghe phần trình bày của 03 tham luận: “Bảo tồn và phát huy các giá trị sinh kế truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk hiện nay” của ThS. Bùi Thị Huyền; “Một số mô hình bảo tồn, phát huy giá trị di sản các di tích khảo cổ gắn với phát triển bền vững trên thế giới” của ThS. Vũ Tiến Đức, “Các giá trị của công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông” của ThS. Nguyễn Thành Vương. Các tham luận trình bày trong buổi sinh hoạt khoa học đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, dưới nhiều góc độ tiếp cận khác.

Đoàn viên thanh niên thảo luận, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm

Tọa đàm đã tạo cơ hội để các nghiên cứu viên trẻ cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học xã hội Tây Nguyên; tổng hợp những kết quả nghiên cứu đưa ra nhiều góc nhìn khác nhau về giá trị di sản, những vấn đề lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị các di sản lịch sử - văn hóa truyền thống vùng Tây Nguyên. Đồng thời, Tọa đàm cũng là hoạt động góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học xã hội của cán bộ nghiên cứu là đoàn viên, thanh niên.

Sinh hoạt khoa học là hoạt động được tổ chức thường xuyên của Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên. Thành công của buổi sinh hoạt khoa học là nguồn khích lệ Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tiếp tục thực hiện các sinh hoạt khoa học trong thời gian tới, tích cực mở rộng giao lưu, hợp tác khoa học với các tổ chức đoàn tại địa phương./.

Các tin khác:

  •  
     
  •