Hội thảo khoa học “Lịch sử Đảng bộ xã Ea Kly (1996-2000)”

Hội thảo khoa học “Lịch sử Đảng bộ xã Ea Kly (1996-2000)” 28/09/2021

Ngày 24/9/2021, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp cùng Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Ea Kly tổ chức hội thảo khoa học “Lịch sử Đảng bộ xã Ea Kly (1996-2000)”

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2021: “Phân tán và tích tụ ruộng đất tại Tây Nguyên: Lý luận và thực tiễn”.

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2021: “Phân tán và tích tụ ruộng đất tại Tây Nguyên: Lý luận và thực tiễn”. 15/07/2021

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2021: “Phân tán và tích tụ ruộng đất tại Tây Nguyên: Lý luận và thực tiễn”.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2021 “Hành vi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người lao động vùng Đông Nam Bộ: Vấn đề và các giải pháp đáp ứng”

Hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2021 “Hành vi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người lao động vùng Đông Nam Bộ: Vấn đề và các giải pháp đáp ứng” 30/06/2021

Ngày 30/06/2021, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp cùng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Bệnh viện Tâm thần trung ương II, Sở y tế tỉnh Đồng Nai tổ chức hội thảo khoa học khoa học quốc gia “Hành vi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người lao động vùng Đông Nam Bộ: Vấn đề và các giải pháp đáp ứng”. Hội thảo được tổ chức qua 2 hình thức: hình thức trực tiếp (2 đầu cầu Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và đầu cầu Viện KHXH vùng Tây Nguyên) và trực tuyến qua phần mềm Microsoft Team.

Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức sinh hoạt khoa học lần thứ 3 năm 2021 với chủ đề “ Một số vấn đề về phương pháp nghiên cứu và trình bày dữ liệu bằng biểu đồ”.

Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức sinh hoạt khoa học lần thứ 3 năm 2021 với chủ đề “ Một số vấn đề về phương pháp nghiên cứu và trình bày dữ liệu bằng biểu đồ”. 28/06/2021

Ngày 28/06/2021, Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức sinh hoạt khoa học lần thứ 3 năm 2021 với chủ đề “Một số vấn đề về phương pháp nghiên cứu và trình bày dữ liệu bằng biểu đồ”.

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia:

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia: "Hành vi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người lao động vùng Đông Nam Bộ: Vấn đề và giải pháp đáp ứng" 23/06/2021

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2021, Nhằm nâng cao nhận thức về thực trạng hành vi sức khỏe, nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong đội ngũ lao động vùng Đông Nam Bộ hiện nay; từ đó tìm ra những giải pháp khoa học để điều chỉnh hành vi, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe người lao động; Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Sở Y tế Đồng Nai, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 đồng chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Hành vi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người lao động vùng Đông Nam Bộ: vấn đề và giải pháp đáp ứng”. Thời gian: 08h00’, Thứ tư, ngày 30 tháng 6 năm 20201 Hình thức tổ chức hội thảo: Online qua phần mềm Microsoft team Team code: 7mkrj6x Ban Tổ chức trân trọng kính mời Qúy đại biểu tham dự Hội thảo. Trân trọng./.

Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức sinh hoạt khoa học lần thứ 2 năm 2021 với chủ đề “Chia sẻ về cách viết tổng quan nghiên cứu vấn đề trong nghiên cứu khoa học xã hội”.

Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức sinh hoạt khoa học lần thứ 2 năm 2021 với chủ đề “Chia sẻ về cách viết tổng quan nghiên cứu vấn đề trong nghiên cứu khoa học xã hội”. 02/06/2021

Ngày 28/05/2021, Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức sinh hoạt khoa học lần thứ 2 năm 2021 với chủ đề “Chia sẻ về cách viết tổng quan nghiên cứu vấn đề trong nghiên cứu khoa học xã hội”.

Thông báo lịch xét duyệt đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022

Thông báo lịch xét duyệt đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022 04/05/2021

Thông báo lịch xét duyệt đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham dự họp rà soát điểm tự chấm Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham dự họp rà soát điểm tự chấm Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk 19/02/2021

Ngày 19/2/2021, TS. Nguyễn Duy Thụy - Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham dự và đóng góp ý kiến tại cuộc họp rà soát điểm tự chấm Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk.

Điều tra xã hội học kiểm chứng các tiêu chí Bộ Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Điều tra xã hội học kiểm chứng các tiêu chí Bộ Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 19/02/2021

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên triển khai thực hiện nhiệm vụ “Điều tra xã hội học kiểm chứng các tiêu chí Bộ Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh năm 2020”

Hội thảo khoa học thường niên cấp quốc gia năm 2020 “Kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên: Rào cản và giải pháp”

Hội thảo khoa học thường niên cấp quốc gia năm 2020 “Kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên: Rào cản và giải pháp” 07/12/2020

Ngày 4/12/2020, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp đồng tổ chức thành công Hội thảo khoa học thường niên cấp Quốc gia “Kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên: Rào cản và giải pháp”

Hội thảo khoa học “Xây dựng khu công nghiệp phần mềm tỉnh Đắk Lắk: Những vấn đề cần thiết trong bối cảnh hiện nay”

Hội thảo khoa học “Xây dựng khu công nghiệp phần mềm tỉnh Đắk Lắk: Những vấn đề cần thiết trong bối cảnh hiện nay” 30/11/2020

Ngày 27/11/2020, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp đồng tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Xây dựng khu công nghiệp phần mềm tỉnh Đắk Lắk: Những vấn đề cần thiết trong bối cảnh hiện nay”

Các tin khác:

  •  
     
  •