Thăm dò di tích Thôn Tám (xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) năm 2022

Thăm dò di tích Thôn Tám (xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) năm 2022 31/03/2022

Thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, từ tháng 2/2022 đến tháng 3/2022, Bảo tàng tỉnh Đắk Nông phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng Tây đã tiến hành thăm dò di tích Thôn Tám, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Điều tra xã hội học kiểm chứng các tiêu chí Bộ chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2021 và sự hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đối với 6 cơ quan ngành dọc năm 2021

Điều tra xã hội học kiểm chứng các tiêu chí Bộ chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2021 và sự hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đối với 6 cơ quan ngành dọc năm 2021 31/03/2022

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên triển khai thực hiện nhiệm vụ “Điều tra xã hội học kiểm chứng các tiêu chí Bộ chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2021 và điều tra sự hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đối với 6 cơ quan ngành dọc năm 2021”

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học: “Xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại tỉnh Đồng Nai và vùng Đông Nam Bộ hiện nay”

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học: “Xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại tỉnh Đồng Nai và vùng Đông Nam Bộ hiện nay” 08/04/2022

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học: “Xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại tỉnh Đồng Nai và vùng Đông Nam Bộ hiện nay”

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên làm việc với Thường trực Huyện ủy Phú Thiện và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên làm việc với Thường trực Huyện ủy Phú Thiện và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện 21/02/2022

Nhằm góp phần gìn giữ và phát huy giá trị di sản lịch sử phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa, ổn định xã hội, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của huyện Phú Thiện; ngày 18/2/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Phú Thiện và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện

Tọa đàm khoa học “Chuyển đổi số để phát triển bền vững vùng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên”

Tọa đàm khoa học “Chuyển đổi số để phát triển bền vững vùng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên” 08/04/2022

Ngày 7/4/2022, Báo Nhân dân phối hợp cùng Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Tọa đàm khoa học “Chuyển đổi số để phát triển bền vững vùng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên”

Hội thảo khoa học “Lịch sử Đảng bộ thị trấn M’Đrắk (1989 - 2020)”

Hội thảo khoa học “Lịch sử Đảng bộ thị trấn M’Đrắk (1989 - 2020)” 13/12/2021

Ngày 30/11/2021, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp cùng Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị trấn M’Đrắk tổ chức hội thảo khoa học “Lịch sử Đảng bộ thị trấn M’Đrắk (1989-2020)”.

Hội thảo khoa học thường niên cấp quốc gia năm 2021 “Phân tán và tích tụ ruộng đất tại Tây Nguyên: Lý luận và thực tiễn”

Hội thảo khoa học thường niên cấp quốc gia năm 2021 “Phân tán và tích tụ ruộng đất tại Tây Nguyên: Lý luận và thực tiễn” 13/12/2021

Ngày 26/11/2021, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học thường niên cấp Quốc gia “Phân tán và tích tụ ruộng đất tại Tây Nguyên: Lý luận và thực tiễn”

Hội thảo khoa học “Lịch sử Đảng bộ xã Cư M’ta (1978 - 2020)”

Hội thảo khoa học “Lịch sử Đảng bộ xã Cư M’ta (1978 - 2020)” 15/11/2021

Ngày 12/11/2021, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp cùng Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Cư M’ta tổ chức hội thảo khoa học “Lịch sử Đảng bộ xã Cư M’ta (1978 - 2020)”.

Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, Mã số KX.01/16-20

Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, Mã số KX.01/16-20 20/10/2021

Ngày 19/10/2021, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham dự Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” qua hình thức trực tuyến

Hội thảo khoa học “Lịch sử Đảng bộ xã Ea Kly (1996-2020)”

Hội thảo khoa học “Lịch sử Đảng bộ xã Ea Kly (1996-2020)” 28/09/2021

Ngày 24/9/2021, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp cùng Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Ea Kly tổ chức hội thảo khoa học “Lịch sử Đảng bộ xã Ea Kly (1996-2000)”

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2021: “Phân tán và tích tụ ruộng đất tại Tây Nguyên: Lý luận và thực tiễn”.

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2021: “Phân tán và tích tụ ruộng đất tại Tây Nguyên: Lý luận và thực tiễn”. 15/07/2021

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2021: “Phân tán và tích tụ ruộng đất tại Tây Nguyên: Lý luận và thực tiễn”.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2021 “Hành vi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người lao động vùng Đông Nam Bộ: Vấn đề và các giải pháp đáp ứng”

Hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2021 “Hành vi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người lao động vùng Đông Nam Bộ: Vấn đề và các giải pháp đáp ứng” 30/06/2021

Ngày 30/06/2021, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp cùng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Bệnh viện Tâm thần trung ương II, Sở y tế tỉnh Đồng Nai tổ chức hội thảo khoa học khoa học quốc gia “Hành vi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người lao động vùng Đông Nam Bộ: Vấn đề và các giải pháp đáp ứng”. Hội thảo được tổ chức qua 2 hình thức: hình thức trực tiếp (2 đầu cầu Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và đầu cầu Viện KHXH vùng Tây Nguyên) và trực tuyến qua phần mềm Microsoft Team.

Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức sinh hoạt khoa học lần thứ 3 năm 2021 với chủ đề “ Một số vấn đề về phương pháp nghiên cứu và trình bày dữ liệu bằng biểu đồ”.

Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức sinh hoạt khoa học lần thứ 3 năm 2021 với chủ đề “ Một số vấn đề về phương pháp nghiên cứu và trình bày dữ liệu bằng biểu đồ”. 28/06/2021

Ngày 28/06/2021, Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức sinh hoạt khoa học lần thứ 3 năm 2021 với chủ đề “Một số vấn đề về phương pháp nghiên cứu và trình bày dữ liệu bằng biểu đồ”.

Các tin khác:

  •  
     
  •