Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2023

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2023 15/02/2023

Ngày 13/2/2023, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2023

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022 21/11/2022

Lịch nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022 từ ngày 23/11/2022 – 25/11/2022.

Hội thảo khoa học thường niên cấp quốc gia năm 2022 “Khai thác giá trị các di tích lịch sử - văn hoá phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”

Hội thảo khoa học thường niên cấp quốc gia năm 2022 “Khai thác giá trị các di tích lịch sử - văn hoá phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” 13/12/2022

Ngày 11/11/2022, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học thường niên cấp Quốc gia “Khai thác giá trị các di tích lịch sử - văn hoá phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”.

Hội thảo khoa học: “Lịch sử Đảng bộ xã Tâm Thắng (1989-2020)”

Hội thảo khoa học: “Lịch sử Đảng bộ xã Tâm Thắng (1989-2020)” 17/11/2022

Nhằm hoàn thiện bản thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Tâm Thắng, ngày 12/11/2022, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp cùng Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Tâm Thắng đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề:” “Lịch sử Đảng bộ xã Tâm Thắng (1989-2020)”

Hội thảo khoa học: “Lịch sử Đảng bộ xã Ea Pô (1989-2020)”

Hội thảo khoa học: “Lịch sử Đảng bộ xã Ea Pô (1989-2020)” 17/11/2022

Nhằm hoàn thiện bản thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Ea Pô, ngày 04/11/2022, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp cùng Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Ea Pô tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề:” Lịch sử Đảng bộ xã Ea Pô (1989-2020)”.

Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức sinh hoạt khoa học lần thứ III năm 2022

Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức sinh hoạt khoa học lần thứ III năm 2022 17/11/2022

Ngày 14/11/2022, Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã tổ chức sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Văn hóa - xã hội Tây Nguyên hiện nay: Một số vấn đề bàn luận”.

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham gia giảng bài tại Hội nghị Báo cáo viên Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham gia giảng bài tại Hội nghị Báo cáo viên Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk năm 2022 29/09/2022

Ngày 15/9/2022, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham gia giảng bài tại Hội nghị Báo cáo viên Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên trao đổi giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk thông qua hoạt động điều tra xã hội học

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên trao đổi giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk thông qua hoạt động điều tra xã hội học 19/08/2022

Ngày 17/8/2022, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tiếp và trao đổi với đoàn công tác của với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk về nội dung điều tra xã hội học chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 08/07/2022

Nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và tham vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc phòng; ngày 28/6/2022, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã có buổi thăm và gặp gỡ với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Ea Kar (1989-2020)”

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Ea Kar (1989-2020)” 14/07/2022

Nhằm hoàn thiện bản thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ thị trấn Ea Kar (1989-2020), ngày 8/7/2022, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp cùng Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị trấn Ea Kar đã tổ chức hội thảo khoa học góp ý bản thảo “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Ea Kar (1989-2020)”

Các tin khác:

  •  
     
  •