Thông báo lịch xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021 và xét duyệt cáp cơ sở đề tài cấp bộ năm 2021-2022 của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

20/04/2020
Lịch xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 và đề tài cấp bộ năm 2020-2021 của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

Căn cứ Quy chế Quản lý hoạt động khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021 đối với 15 đề tài khoa học cấp cơ sở và xét duyệt cấp cơ sở đề tài cấp bộ năm 2021-2022.

Thời gian: Từ ngày 24/04/2020 đến hết ngày 27/04/2020

Kế hoạch chi tiết xem tại file đính kèm.

Các tin khác:

  •  
     
  •