Khảo sát tại tỉnh Đắk Nông trong khuôn khổ Dự án “Điều tra khảo sát tình hình đăng ký hộ khẩu của đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc di cư vào các tỉnh Tây Nguyên từ năm 1995 đến nay và đề xuất hướng giải quyết”

21/02/2020
Kết quả khảo sát tại tỉnh Đắk Nông trong khuôn khổ Dự án “Điều tra khảo sát tình hình đăng ký hộ khẩu của đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc di cư vào các tỉnh Tây Nguyên từ năm 1995 đến nay và đề xuất hướng giải quyết”

Thực hiện Quyết định số 402/QĐ-UBDT ngày 04 tháng 07 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt đề cương dự án “Điều tra khảo sát tình hình đăng ký hộ khẩu của đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc di cư vào các tỉnh Tây Nguyên từ năm 1995 đến nay và đề xuất hướng giải quyết”; từ ngày 12/8/2019 đến hết ngày 27/8/2019, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp Vụ Địa phương II và Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tiến hành khảo sát tại tỉnh Đắk Nông. Thành viên tham gia đoàn công tác gồm các thành viên trong dự án.

Mục đích đợt khảo sát nhằm thu thập dữ liệu về thực trạng đời sống và công tác đăng ký thường trú và cấp sổ hộ khẩu đối với người dân tộc thiểu số phía Bắc di cư đến tỉnh Đắk Nông từ năm 1995 đến nay. Từ đó, đề xuất các biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác đăng ký thường trú và cấp sổ hộ khẩu người dân tộc thiểu số phía Bắc di cư đến các tỉnh Tây Nguyên.

Đoàn công tác tiến hành phỏng vấn trực tiếp đại diện hộ gia đình bằng bảng hỏi định lượng về quá trình di cư; thực trạng đời sống và sản xuất hộ gia đình; tình hình đăng ký thường trú và cấp sổ hộ khẩu cho người dân tộc thiểu số phía Bắc di cư đến địa phương từ năm 1995 đến nay. Tổng số đại diện hộ gia đình phỏng vấn bằng bảng hỏi định lượng: 360 người, thuộc 6 thôn/buôn. Đoàn công tác đã tiến hành làm việc, tham vấn ý kiến đại diện Công an tỉnh Đắk Nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông, đại diện các phòng, ban và ủy ban nhân dân các xã còn nhiều vướng mắc trong giải quyết vấn đề hộ khẩu đối với người dân tộc thiểu số phía bắc di cư đến trên địa bàn huyện Đắk G’long, huyện Tuy Đức, huyện Krông Nô. Bên cạnh đó, đoàn công tác còn phỏng vấn sâu và thu thập phiếu định lượng đối với đại diện hộ gia đình người dân tộc thiểu số phía Bắc di cư đến địa phương từ năm 1995 đến nay.

Kết quả đợt khảo sát là dữ liệu đầu vào quan trọng, là cơ sở xây dựng báo cáo tổng hợp và báo cáo kiến nghị của Dự án.

Các tin khác:

  •  
     
  •