Thư mời viết bài Hội thảo khoa học với chủ đề: "Xây dựng vùng du lịch văn hóa sinh thái Tây Nguyên: Tiềm năng và những vấn đề”.

21/02/2020
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học với chủ đề: Xây dựng vùng du lịch văn hóa sinh thái Tây Nguyên: Tiềm năng và những vấn đề”.

Được sự phê duyệt của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk; nhằm tạo diễn đàn đối thoại, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kết quả nghiên cứu giữa các nhà khoa học – nhà quản lý - doanh nghiệp – chủ thể văn hóa về tiềm năng, thực trạng của hoạt động du lịch văn hóa sinh thái vùng Tây Nguyên; chỉ ra những vướng mắc, cản lực hạn chế sự phát triển du lịch văn hóa sinh thái vùng Tây Nguyên; đề xuất các luận điểm, giải pháp góp phần xây dựng chiến lược phát triển vùng du lịch văn hóa sinh thái, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên. Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đồng tổ chức hội thảo khoa học cấp Quốc gia năm 2019: Xây dựng vùng du lịch văn hóa sinh thái Tây Nguyên: Tiềm năng và những vấn đề”.

Ban Tổ chức hội thảo trân trọng kính mời quý đại biểu viết bài tham luận cho hội thảo theo các chủ đề của Hội thảo đã được phê duyệt (xin mời xem các chủ đề hội thảo đính kèm theo thư mời này). Tham luận dung lượng 8 – 12 trang A4, font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 14. Bản Tóm tắt dung lượng không quá ½ trang A4. Tham luận có chất lượng khoa học sẽ được biên tập và đăng tải trên tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên có chỉ số ISSN 1859-4042.

          Bài tham luận và bản Tóm tắt xin gửi tới Ban Tổ chức trước ngày 30 tháng 8 năm 2019, theo địa chỉ: Phòng Quản lý Khoa học, Thư viện & Hợp tác Quốc tế, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, số 1A đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; email: quanlykhoahocvtn@gmail.com.

          Chi tiết xin liên hệ: ThS. Vũ Tiến Đức, ĐT: 0944.03.44.77

          Rất mong nhận được sự cộng tác của quý đại biểu.[1]

          Trân trọng!

 

Quý Đại biểu có thể tải Thư mời viết bài tham luận hội thảo tại website http://issch.vass.gov.vn

Các tin khác:

  •  
     
  •