Hội đồng khoa học xét giao trực tiếp đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu chính sách và đề xuất giải pháp đối với hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp có nguồn gốc từ nông, lâm trường nhằm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk”

15/05/2020
Ngày 13/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng khoa học xét giao trực tiếp đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu chính sách và đề xuất giải pháp đối với hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp có nguồn gốc từ nông, lâm trường nhằm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk”

           Đề tài “Nghiên cứu chính sách và đề xuất giải pháp đối với hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp có nguồn gốc từ nông, lâm trường nhằm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk” do Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên là tổ chức chủ trì thực hiện và TS. Nguyễn Duy Thụy - Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên làm chủ nhiệm đề tài. Đơn vị phối hợp là Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk và Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về Phát triển thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

            Đắk Lắk là một trong những tỉnh có nhiều công ty nông, lâm nghiệp có nguồn gốc từ nông, lâm trường. Diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp giữ lại trên địa bàn vẫn còn cao, chiếm 82,6%. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của một bộ phận không nhỏ công ty nông, lâm nghiệp có nguồn gốc từ các nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn hạn chế, thậm chí một số nơi còn dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp về kinh tế -  xã hội.

            Từ thực tế nêu trên, để có cơ sở đề xuất quan điểm, định hướng và các giải pháp chính sách đối với hoạt động của các công ty nông, nâm nghiệp có nguồn gốc từ nông, lâm trường theo đúng các tiêu chí thành phần nhằm phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đề tài nghiên cứu đi sâu vào xây dựng khung phân tích, làm rõ tác động của chính sách đối với chức năng, vai trò và thực tiễn hoạt động, hiệu quả của các công ty nông, lâm nghiệp trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng Đắk Lắk trong bối cảnh chung toàn vùng Tây Nguyên. 

            Đề tài nghiên cứu đã đưa ra 03 nội dung nghiên cứu được xác định có tính hệ thống: 1) Xây dựng khung phân tích chính sách; 2) Đánh giá triển khai thực hiện các chính sách đổi mới, sắp xếp, điều hành các công ty nông, lâm nghiệp và quản lý nguồn tài nguyên đất, rừng có nguồn gốc từ các nông, lâm trường ; 3) Đề xuất giải pháp chính sách đổi mới, sắp xếp, điều hành các công ty nông, lâm nghiệp và quản lý nguồn tài nguyên đất, rừng có nguồn gốc từ nông, lâm trường.

            Qua báo cáo thuyết minh của Ban chủ nhiệm đề tài, Hội đồng xét giao trực tiếp đề tài đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý cho Ban chủ nhiệm về báo cáo thuyết minh. Đặc biệt là những ý kiến phản biện để làm rõ những nội dung cần thực hiện của đề tài, giúp đề tài triển khai thực hiện đạt kết quả.

            Kết quả Hội đồng đã thống nhất thông qua đề xuất thực hiện đề tài./.

Các tin khác:

  •  
     
  •