Thư mời viết bài Hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2020: “Kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên hiện nay: Rào cản và giải pháp”

26/05/2020
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2020: “Kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên hiện nay: Rào cản và giải pháp”

Được sự phê duyệt của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sự đồng
ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng; nhằm tạo diễn đàn đối thoại, trao đổi kinh nghiệm,
chia sẻ kết quả nghiên cứu giữa các nhà khoa học – nhà quản lý - doanh nghiệp về thực
trạng và những rào cản đối với sự phát triển của kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên hiện
nay; từ đó cung cấp luận cứ, luận điểm và giải pháp tháo gỡ, góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở các địa
phương vùng Tây Nguyên. Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp với Ủy ban
Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đồng tổ chức hội thảo khoa học cấp Quốc gia năm 2020: “Kinh tế
tư nhân vùng Tây Nguyên hiện nay: Rào cản và giải pháp”.
Ban Tổ chức hội thảo trân trọng kính mời quý đại biểu viết bài tham luận cho hội
thảo theo các chủ đề của Hội thảo đã được phê duyệt (xin mời xem các chủ đề hội thảo
đính kèm theo thư mời này). Tham luận dung lượng 8 – 15 trang A4, font chữ Times New
Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 14. Bản Tóm tắt dung lượng không quá ½ trang A4.
Tham luận có chất lượng khoa học sẽ được biên tập và đăng tải trên tạp chí Khoa học xã
hội Tây Nguyên có chỉ số ISSN 1859- 4042.
Bài tham luận và bản Tóm tắt xin gửi tới Ban Tổ chức trước ngày 10 tháng 7 năm
2020, theo địa chỉ: Phòng Quản lý Khoa học, Thư viện & Hợp tác Quốc tế, Viện Khoa
học xã hội vùng Tây Nguyên, số 1A đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, Tp. Buôn
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; email: quanlykhoahocvtn@gmail.com .

Chi tiết xin liên hệ: ThS. Vũ Tiến Đức, ĐT: 0944.03.44.77
Rất mong nhận được sự cộng tác của quý đại biểu. 1
Trân trọng!

Các tin khác:

  •  
     
  •