Thư mời tham dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Liên kết để phát triển du lịch sinh thái vùng Đông Nam bộ: tiềm năng và những vấn đề đặt ra”

26/05/2020
Thư mời tham dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Liên kết để phát triển du lịch sinh thái vùng Đông Nam bộ: tiềm năng và những vấn đề đặt ra”

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2020; nhằm nâng cao nhận thức về
những cơ hội và thách thức trong phát triển du lịch sinh thái vùng Đông Nam Bộ, góp
phần đẩy mạnh sự liên kết giữa các địa phương, ngành, tạo ra nhiều sản phẩm độc đáo
cho du lịch sinh thái toàn vùng; Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp với
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, cùng Hiệp hội Du lịch Việt Nam, và Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch Đồng Nai đồng chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với
chủ đề: “Liên kết để phát triển du lịch sinh thái vùng Đông Nam bộ: tiềm năng và
những vấn đề đặt ra”.
Thời gian: 08h30’, Thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 năm 2020
Địa điểm: Trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai; Đường Nguyễn Khuyến, Khu
phố 5, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 Ban Tổ chức trân trọng kính mời Qúy đại biểu tham dự Hội thảo.
Nhằm thuận tiện công tác tổ chức, chuẩn bị tài liệu và đón tiếp đại biểu; kính
mong Qúy đại biểu xác nhận sự tham dự qua: ThS. Vũ Tiến Đức: 094403 44 77 hoặc
email: tienduc1988@gmail.com trước ngày 04 tháng 6 năm 2020.
Trân trọng cám ơn./.

Các tin khác:

  •  
     
  •