Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Quản trị tài sản trí tuệ tại các doanh nghiệp và trường đại học trong thời đại công nghệ phát triển”.

23/11/2020
Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Quản trị tài sản trí tuệ tại các doanh nghiệp và trường đại học trong thời đại công nghệ phát triển”

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học-công nghệ năm học 2019-2020; ngày19/11/2020, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Cục Công tác phía Nam của Bộ Khoa học và Công nghệ và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Quản trị tài sản trí tuệ tại các doanh nghiệp và trường đại học trong thời đại công nghệ phát triển. Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về những cơ hội và thách thức và đề xuất giải pháp quản trị tài sản trí tuệ tại các doanh nghiệp và Trường Đại học trong bối cảnh hiện nay.

Tham dự và chủ trì hội thảo có: TS. Nguyễn Duy Thụy - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; PGS.TS. Phạm Xuân Đạt - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ; TS. Phan Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai; ThS. Huỳnh Minh Hậu - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai. Hội thảo vinh dự đón tiếp các đại biểu là lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, đại diện lãnh đạo các trường Đại học và Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cán bộ nghiên cứu thuộc Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên...

 

 

Quang cảnh Hội thảo

Các tham luận đã tập trung phân tích sâu về nội hàm, quy trình quản trị tài sản trí tuệ, từ khâu sáng tạo, quản lý sáng tạo tài sản trí tuệ, nghiệm thu tài sản trí tuệ, đăng ký tài sản trí tuệ, bảo hộ tài sản trí tuệ, chuyển giao và thương mại hóa tài sản trí tuệ. Sở hữu trí tuệ không phải là khái niệm xa lạ, đăng ký tài sản trí tuệ là hoạt động bình thường trên quốc tế. Tuy nhiên, sở hữu trí tuệ và đăng ký sở hữu trí tuệ còn hoạt động xa lạ ở Việt Nam. Các trường, các Viện nghiên cứu và các cá nhân sáng tạo tài sản trí tuệ còn lúng túng trong công tác đăng ký sở hữu trí tuệ và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Thậm chí một bộ phận không nhỏ các nhà nghiên cứu không quan tâm hoặc coi nhẹ việc đăng ký sở hữu trí tuệ. Hội thảo đã chỉ ra những khó khăn trong đăng ký quyền sở hữu trí tuệ tại các Viện nghiên cứu, trường Đại học, doanh nghiệp, bao gồm: Khó khăn đầu tiên về mặt quản lý nhà nước chính là việc xây dựng chính sách, xây dựng hành lang pháp lý, xây dựng hướng dẫn thực hiện chính sách. Khó khăn tiếp theo đó là chính là nhân lực tại các cơ quan sáng tạo và thương mại hóa tài sản trí tuệ. Vấn đề tài chính khi đăng ký sở hữu trí tuệ là yếu tố mà các nhà khoa học đặc biệt cân nhắc khi thực hiện quyền sở hữu của mình đối với sản phẩm do chính mình tạo ra, đặc biệt đối với các trường hợp sản phẩm nghiên cứu khoa học xã hội. Trọng tâm các tham luận và ý kiến thảo luận tập trung vào phần đề xuất biện pháp quản trị tài sản trí tuệ trong trường Đại học, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp: các giải pháp về thể chế, chính sách, các giải pháp về nhân lực...

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp và nhận được phản hồi tích cực các đại biểu tham dự, gợi mở các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị tài sản trí tuệ tại các Viện nghiên cứu, trường Đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay.

Các tin khác:

  •  
     
  •