Hội thảo khoa học thường niên cấp quốc gia năm 2020 “Kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên: Rào cản và giải pháp”

07/12/2020
Ngày 4/12/2020, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp đồng tổ chức thành công Hội thảo khoa học thường niên cấp Quốc gia “Kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên: Rào cản và giải pháp”

Được sự phê duyệt của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; ngày 04/12/2019, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đồng tổ chức hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề “Kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên: Rào cản và giải pháp.

Ban Tổ chức đã nhận được hơn 150 bài tham luận từ Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, các nhà quản lý thuộc các Sở, ban, ngành; các nhà khoa học ở các Viện Nghiên cứu, Học viện, trường Đại học, trường Cao đẳng trên cả nước. Qua đọc duyệt, phản biện, Ban Tổ chức đã chọn 75 bài tham luận đưa vào tập in Kỷ yếu Hội thảo.

Tham dự và chủ trì hội thảo gồm có: PGS.TS Nguyễn Văn Thạo - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương Đảng; TS. Phạm S - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng; TS. Nguyễn Duy Thụy - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên. Hội thảo vinh dự đón tiếp các vị khách quý đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, các Sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc 05 tỉnh Tây Nguyên; đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp; các nhà khoa học thuộc các Viện nghiên cứu, Học viện, trường Đại học, trường Cao đẳng trong cả nước, cùng các chuyên gia nghiên cứu độc lập. Hội thảo đón tiếp đại diện 15 doanh nghiệp tham dự và trưng bày sản phẩm, quảng bá du lịch vùng Tây Nguyên. Các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình tham dự, viết bài và đưa tin về Hội thảo.

Sau bài phát biểu chào mừng hội thảo của PGS.TS Nguyễn Văn Thạo - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương Đảng và TS. Phạm S - Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng; báo cáo Đề dẫn của TS. Nguyễn Duy Thụy - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung Ương Đảng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với 2 phiên trình bày và thảo luận.

Quang cảnh Hội thảo “Kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên: Rào cản và giải pháp

 

 Xuất phát từ nhiều góc tiếp cận khác nhau, từ lý thuyết đến thực tiễn, hội thảo đã khẳng định: qua 35 năm đổi mới, cùng với đổi mới tư duy, kinh tế tư nhân được tạo điều kiện thuận lợi phát triển và ngày càng đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước, không chỉ trên lĩnh vực kinh tế mà còn tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, văn hóa, tăng cường nguồn lực an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên hiện nay chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Doanh nghiệp phát triển nhanh nhưng thiếu bền vững, số lượng doanh nghiệp được thành lập mới nhiều nhưng doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, giải thể cũng còn nhiều. Lợi thế cạnh tranh của kinh tế Tây Nguyên thấp hơn so với các khu vực khác trong phạm vi cả nước. Trong bối cảnh hội nhập, bùng nổ cách mạng công lần thứ tư, chuyển đổi kinh tế số, kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên đứng trước những cơ hội mới, cùng thách thức khó khăn mới. Hội thảo đã chỉ ra những rào cản đối với sự phát triển của kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên: rào cản thể chế, rào cản về cơ sở hạ tầng vật chất, Rào cản từ nguồn nhân lực...

Đại biểu thảo luận tại Hội thảo

 

Với đặc điểm năng động, linh hoạt, kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế có lợi thế trong thích ứng với bối cảnh hội nhập kinh tế, cách mạng công nghệ lần thứ tư và chuyển đổi số. Tuy nhiên, kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên cần có những sự hỗ trợ từ nhà nước, từ các tổ chức khoa học, giáo dục, các hiệp hội và các thành phần xã hội khác để vượt qua các rào cản hiện nay. Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thành phần kinh tế tư nhân Tây Nguyên là nội dung được các đại biểu đặc biệt quan tâm và dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận.

Các quan điểm trình bày trong các tham luận, các ý kiến trao đổi tại hội thảo là kênh tham khảo hữu ích đối với các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân cùng các Sở, ban, ngành, địa phương của 05 tỉnh Tây Nguyên tham dự hội thảo trong phát triển kinh tế tư nhân thành một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên theo hướng nhanh và bền vững.

Thông qua hội thảo, mối quan hệ phối hợp giữa các nhà khoa học – nhà quản lý – nhà giáo dục – doanh nghiệp càng thêm thắt chặt vì mục tiêu xây dựng một Tây Nguyên phát triển bền vững và giàu đẹp.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và khoa học, Hội thảo đã kết thúc thành công tốt đẹp. /.

Các tin khác:

  •  
     
  •