Điều tra xã hội học kiểm chứng các tiêu chí Bộ Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

19/02/2021
Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên triển khai thực hiện nhiệm vụ “Điều tra xã hội học kiểm chứng các tiêu chí Bộ Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh năm 2020”

Thực hiện Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; từ tháng 01 - 02/2021, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức điều tra xã hội học kiểm chứng các tiêu chí Bộ Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đoàn điều tra xã hội học khảo sát tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

Mục đích điều tra nhằm xác định chỉ số cải cách hành chính, qua đó, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giao đoạn 2011 – 2020 và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

Điều tra viên hướng dẫn người dân trả lời phiếu điều tra

 

Đoàn điều tra của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã tiến hành thu thập trên 1.300 phiếu hỏi định lượng từ: đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; đại diện lãnh đạo các xã, phường, thị trấn; công chức thuộc 15 Ủy ban nhân dân cấp huyện và 18 Sở, ban, ngành; người dân, doanh nghiệp/tổ chức thực hiện thủ tục hành chính năm 2020.

Kết quả điều tra xã hội học sẽ được tổng hợp cùng kết quả thẩm định tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan, địa phương; trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong quý I năm 2021./.

Các tin khác:

  •  
     
  •