Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham dự họp rà soát điểm tự chấm Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk

19/02/2021
Ngày 19/2/2021, TS. Nguyễn Duy Thụy - Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham dự và đóng góp ý kiến tại cuộc họp rà soát điểm tự chấm Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk.

Chủ trì cuộc họp là ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, ngành và Bưu điện tỉnh Đắk Lắk.

Quang cảnh cuộc họp rà soát điểm tự chấm Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk

 

Mở đầu cuộc họp, các đại biểu lắng nghe ý kiến phát biểu của TS. Nguyễn Duy Thuy - Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên về hoạt động điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức/doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công của các Sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Bên cạnh những kết quả đạt được, TS. Nguyễn Duy Thụy đã chỉ ra 10 tồn tại trong công tác cải cách hành chính của tỉnh Đắk Lắk những năm qua. Từ đó, TS. Nguyễn Duy Thụy đề xuất 10 giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk.

TS. Nguyễn Duy Thụy phát biểu ý kiến tại cuộc họp

 

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tích cực phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên triển khai điều tra xã hội học khách quan, khoa học, kiểm chứng nghiêm túc và phải đổi mới phương pháp.   

Từ ý kiến phát biểu của TS. Nguyễn Duy Thụy, trên cơ sở ý kiến kết luận của cuộc họp, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên xây dựng báo cáo khuyến nghị nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk, gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xem xét./.

Các tin khác:

  •  
     
  •