Tổng kết hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo sau Đại học năm 2020 giữa Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

15/03/2021

Căn cứ tình hình triển khai cụ thể Kế hoạch hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo sau Đại học ký kết ngày 14/01/2020, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã tổ chức tổng kết, đánh giá công tác hợp tác giữa hai đơn vị trong năm 2020 trên các lĩnh vực:

1. Phối hợp đồng tổ chức Hội thảo trong chuỗi sự kiện hoạt động Khoa học – Công nghệ chào mừng 15 năm thành lập Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (03/10/2020)

Thực hiện thỏa thuận hợp tác năm 2020, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công 02 hội thảo khoa học cấp quốc gia: Hội thảo “Liên kết để phát triển du lịch sinh thái vùng Đông Nam Bộ: Tiềm năng và những vấn đề đặt ra” (12/6/2020) và Hội thảo “Quản trị tài sản trí tuệ tại các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo trong thời đại công nghệ phát triển” (19/11/2020).

Hội thảo vinh dự được đón tiếp các vị khách quý là Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo các Sở, ban, ngành thuộc các tỉnh vùng Nam Bộ, đại diện lãnh đạo các trường Đại học, các nhà khoa học thuộc các Viện nghiên cứu, Học viện, Trường Đại học, cùng các chuyên gia nghiên cứu độc lập và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hội thảo là kết quả phối hợp chuẩn bị lâu dài và chặt chẽ giữa Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai cùng Hiệp hội, các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình hội thảo, đặt bài và biên tập tham luận, biên soạn tập kỷ yếu, đón tiếp khách mời, đồng chủ trì, trình bày tham luận và thảo luận.... Thông qua hội thảo, hình ảnh và mối quan hệ phối hợp giữa Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai cùng các Hiệp hội nghề, các cơ quan, Sở, Ban, ngành các tỉnh Nam Bộ, các trường Đại học, các Học viện, các Viện nghiên cứu trong cả nước ngày càng được nâng cao.

Hội thảo khoa học “Quản trị tài sản trí tuệ tại các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo trong thời đại công nghệ phát triển” tổ chức ngày 19/11/2020

Sự thành công của các hội thảo khoa học là điểm nhấn trong hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2020, có ý nghĩa khích lệ đối với sự hợp tác giữa Viện và Nhà Trường trong những năm tiếp theo.

2. Phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học thường niên cấp quốc gia năm 2020 do Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên là tổ chức chủ trì với chủ đề Kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên hiện nay: Rào cản và giải pháp”.

Hội thảo được tổ chức ngày 04/12/2020, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hội thảo nhận được 05 tham luận có chất lượng khoa học từ các giảng viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Hội thảo vinh dự đón tiếp 03 cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tham dự, phát biểu ý kiến tại Hội thảo. Sự ủng hộ và tham dự của Nhà trường là một trong những yếu tố tạo nên sự thành công chung của Hội thảo.

3. Phối hợp thực hiện đề tài/nhiệm vụ khoa học các cấp

3.1. Đề tài cấp bộ:

Năm 2020, 02 giảng viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai là thành viên chính của đề tài cấp Bộ năm 2019 – 2020 “Xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở tại tỉnh Đắk Lắk hiện nay”  do TS. Phạm Xuân Hoàng chủ nhiệm, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên là tổ chức chủ trì. Đề tài đã được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu đúng tiến độ, kết quả xếp loại Khá.

3.2. Đề tài/ nhiệm vụ khoa học cấp Cơ sở: 

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở trong năm 2020: “Giảm nghèo đa chiều đối với người dân tộc thiểu số tại chỗ ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk”  theo Thuyết minh được lãnh đạo 02 đơn vị phê duyệt. Lực lượng tham gia thực hiện đề tài gồm: Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và một số giảng viên trẻ Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Đề tài đã tiến hành khảo sát thực tế tại xã Ea Yông và xã Ea Yiêng (huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk), thu thập 200 phiếu định lượng, phỏng vấn sâu 20 cán bộ cấp huyện, cấp xã, trưởng thôn/buôn và một số hộ dân. Đề tài hiện đang hoàn thiện báo cáo tổng hợp và báo cáo khuyến nghị trong quý I/2021.  

Triển khai thực hiện đề tài phối hợp “Giảm nghèo đa chiều đối với người dân tộc thiểu số tại chỗ ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk” 

4. Phối hợp công tác phát triển phong trào Đoàn và thanh niên

Công tác phát triển phong trào Đoàn và thanh niên được lồng ghép trong hoạt động phối hợp triển khai tổ chức 02 hội thảo tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và thực hiện đề tài cấp cơ sở “Giảm nghèo đa chiều đối với người dân tộc thiểu số tại chỗ ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk”.

5. Phối hợp trao đổi thông tin, cơ sở dữ liệu và ấn phẩm khoa học

- Năm 2020, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã tiếp nhận và công bố một số bài viết của các giảng viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai trên Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên. Trong thời gian tới, một số bài viết gửi Hội thảo thường niên do Viện tổ chức sẽ được chuyển sang Ban Biên tập Tạp chí xem xét đăng tải.

- Viện và Nhà trường đã tiến hành trao đổi tạp chí khoa học, tập kỷ yếu các hội thảo do Viện và Nhà trường là đơn vị tổ chức.

- Viện và Nhà trường có sự thống nhất trong việc tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và cán bộ, giảng viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai khai thác kho tư liệu thư viện của cả hai cơ quan. Tuy nhiên, hoạt động khai thác kho tư liệu giữa Viện và Nhà trường trên thực tế hạn chế.

6. Phối hợp và hỗ trợ trong công tác tuyển sinh, đào tạo

Về thỏa thuận hợp tác trong phối hợp hỗ trợ trong công tác tuyển sinh, đào tạo, kết quả hoạt động hợp tác này còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và nhu cầu thực tế giữa hai đơn vị.

7. Đánh giá chung: 

Kế hoạch hợp tác giữa Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã được Viện và Nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện. Các nội dung trọng tâm trong kế hoạch hợp tác năm 2020, chủ yếu trên lĩnh vực hoạt động khoa học, đã được phối hợp chặt chẽ và thực hiện thành công. Một số nội dung hợp tác mới (triển khai đề tài/nhiệm vụ chung…) đã được triển khai thực hiện có ý nghĩa quan trọng trong kế hoạch hợp tác chung, là tiền đề cho những hợp tác trong những năm tiếp theo.

Các hoạt động phối hợp trên lĩnh vực khoa học giữa Viện và Trường bước đầu có sự lan tỏa, thu hút sự quan tâm và tham gia rộng rãi của các Hiệp hội, các cơ quan Trung ương, các Sở, ngành, chính quyền các địa phương, các Trường Đại học và các doanh nghiệp.

Vì lý do dịch Covid-19 bùng phát nên một số hoạt động hợp tác không thể triển khai như: phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế…. hoặc bị ảnh hưởng về tiến độ như: hội thảo khoa học, điều tra khảo sát trong khuôn khổ đề tài… Tuy nhiên, hầu hết các nội dung hợp tác vẫn được Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thực hiện, đảm bảo chất lượng. 

Các tin khác:

  •  
     
  •