Kế hoạch hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo sau Đại học năm 2021 giữa Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

15/03/2021

Căn cứ mục đích và nhu cầu hợp tác trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học, ngày 02/3/2021, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã thống nhất và ký kết Kế hoạch hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học năm 2021, trên các lĩnh vực cụ thể:

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác về việc nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học ký kết ngày 16/3/2018 giữa Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai;

1. Phối hợp đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia:

- Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp cùng Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, Bệnh viện Tâm Thần Trung ương 2 đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Hành vi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người lao động vùng Đông Nam Bộ: vấn đề và giải pháp đáp ứng”. Dự kiến tổ chức vào tháng 6/2021 tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Kết quả hội thảo là cơ sở xây dựng báo cáo khuyến nghị gửi các tỉnh, các cơ quan liên quan.

2. Phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học thường niên cấp quốc gia năm 2021 do Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên là tổ chức chủ trì.

Dự kiến thời gian tổ chức: Qúy III năm 2021

Dự kiến địa điểm tổ chức: Tỉnh Đắk Nông

Chi tiết kế hoạch phối hợp sẽ được thống nhất sau khi Kế hoạch tổ chức Hội thảo được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phê duyệt.

3. Phối hợp thực hiện đề tài/nhiệm vụ khoa học các cấp

- Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai phối hợp đăng ký đề xuất nhiệm vụ khoa học năm 2021 tại tỉnh Đồng Nai hoặc các tỉnh lân cận. Trong đó, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đóng vai trò cầu nối, phụ trách thủ tục hành chính; Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phụ trách nội dung khoa học; thành viên tham gia đề tài (nếu đăng ký thành công) là cán bộ nghiên cứu của Viện, giảng viên và sinh viên của Trường.

- Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên khuyến khích chủ nhiệm các đề tài khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh do Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên là tổ chức chủ trì mở mới trong năm 2021 ưu tiên mời các nhà khoa học của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai có chuyên môn phù hợp nội dung đề tài phối hợp thực hiện.

- Hoàn thành sản phẩm khoa học và báo cáo kiến nghị từ đề tài cấp cơ sở “Giảm nghèo đa chiều đối với người dân tộc thiểu số tại chỗ ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk” .

- Triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện 01 đề tài cơ sở do Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai chủ trì, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên là đơn vị phối hợp. Chi tiết kế hoạch phối hợp sẽ được thống nhất sau khi Thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện đề tài được phê duyệt.

4. Phối hợp trao đổi thông tin, cơ sở dữ liệu và ấn phẩm khoa học

- Tạo điều kiện cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động của Trường và Viện công bố kết quả nghiên cứu khoa học xã hội trên tạp chí khoa học của hai cơ quan.

- Trao đổi xuất bản phẩm khoa học như tạp chí, sách chuyên khảo… do hai cơ quan hoặc các cán bộ thuộc Viện và Trường xuất bản;

- Tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và cán bộ, giảng viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai khai thác kho sách thư viện của cả hai cơ quan bằng hai hình thức:

+ Khai thác trực tiếp: Bạn đọc liên hệ và khai thác trực tiếp tại thư viện theo đúng quy chế của thư viện.

+ Khai thác gián tiếp: thông qua bảo lãnh và đề xuất của Khoa/Viện (thuộc) Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai hoặc Phòng/Trung tâm (thuộc Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên). Bộ phận Thư viện của hai đơn vị tạo điều kiện photo, in ấn tài liệu theo đúng quy định hiện hành, và chỉ tính kinh phí photo, in ấn, không tính phí phục vụ.

5. Phối hợp và hỗ trợ trong công tác tuyển sinh, đào tạo

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên hỗ trợ Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tuyển sinh đào tạo sau Đại học tại các tỉnh Tây Nguyên. Trong trường hợp tuyển sinh đủ số lượng mở lớp, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên hỗ trợ Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai cơ sở vật chất và nhân sự  để đào tạo trực tuyến tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đảm bảo công tác tuyển sinh, đào tạo tại tỉnh Đắk Lắk đúng theo các quy định hiện hành.

Các tin khác:

  •  
     
  •