Thông báo lịch xét duyệt đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022

04/05/2021
Thông báo lịch xét duyệt đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2021, căn cứ Quy chế Quản lý hoạt động khoa học của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên thông báo lịch xét duyệt thuyết minh đề tài cấp cơ sở năm 2022.

Chi tiết xem tài liệu kèm theo.

File đính kèm:

Các tin khác:

  •  
     
  •