Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức sinh hoạt khoa học lần thứ 2 năm 2021 với chủ đề “Chia sẻ về cách viết tổng quan nghiên cứu vấn đề trong nghiên cứu khoa học xã hội”.

02/06/2021
Ngày 28/05/2021, Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức sinh hoạt khoa học lần thứ 2 năm 2021 với chủ đề “Chia sẻ về cách viết tổng quan nghiên cứu vấn đề trong nghiên cứu khoa học xã hội”.

Ngày 28 tháng 5 năm 2021, Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội Vùng Tây Nguyên đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “Chia sẻ về cách viết tổng quan nghiên cứu vấn đề trong nghiên cứu khoa học xã hội”.

Tham dự buổi sinh hoạt khoa học có khách mời là TS. Phạm Xuân Hoàng – Phó Bí thư chi bộ, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây nguyên, ThS. Nguyễn Tất Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển, TS. Trương Thị Hạnh – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Lịch sử và Nhân học cùng toàn thể các đoàn viên, thanh niên thuộc Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

Hình 1. Quang cảnh sinh hoạt khoa học

Buổi sinh hoạt khoa học đã lắng nghe phần trình bày của 3 bài tham luận: “Viết tổng quan tài liệu, trích dẫn tài liệu trong nghiên cứu khoa học xã hội” của ThS. Lài Thị Vân, “Một số chia sẻ trong xây dựng tổng quan tình hình nghiên cứu cho một đề tài nghiên cứu khoa học xã hội” của ThS. Lê Hữu Phước, “Một số chia sẻ cách viết tổng quan về hình hình nghiên cứu trong xã hội học” của ThS. Cao Thị Lan Anh. Các bài báo cáo tập trung vào các nội dung liên quan đến khái niệm, tầm quan trọng, phương pháp tiến hành, công cụ hỗ trợ và những vấn đề khác có liên quan đến việc thực hiện xây dựng tổng quan nghiên cứu trong khoa học xã hội.

Hình 2. Đoàn viên trình bày bài báo cáo

 Buổi sinh hoạt khoa học với nội dung thiết thực gắn liền với chuyên môn và thực tiễn nghiên cứu khoa học đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi, trao đổi của các đoàn viên, thanh niên và các khách mời tham dự.

Sinh hoạt khoa học là hoạt động được tổ chức thường xuyên của Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên. Thành công của buổi sinh hoạt khoa học là nguồn khích lệ Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tiếp tục thực hiện các sinh hoạt khoa học trong thời gian tới, tích cực mở rộng giao lưu, hợp tác khoa học với các tổ chức đoàn thuộc các cơ quan, trường Đại học tại địa phương.

Các tin khác:

  •  
     
  •