Thư mời tham dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia: "Hành vi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người lao động vùng Đông Nam Bộ: Vấn đề và giải pháp đáp ứng"

23/06/2021
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2021, Nhằm nâng cao nhận thức về thực trạng hành vi sức khỏe, nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong đội ngũ lao động vùng Đông Nam Bộ hiện nay; từ đó tìm ra những giải pháp khoa học để điều chỉnh hành vi, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe người lao động; Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Sở Y tế Đồng Nai, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 đồng chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Hành vi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người lao động vùng Đông Nam Bộ: vấn đề và giải pháp đáp ứng”. Thời gian: 08h00’, Thứ tư, ngày 30 tháng 6 năm 20201 Hình thức tổ chức hội thảo: Online qua phần mềm Microsoft team Team code: 7mkrj6x Ban Tổ chức trân trọng kính mời Qúy đại biểu tham dự Hội thảo. Trân trọng./.

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2021, Nhằm nâng cao nhận thức về thực trạng hành vi sức khỏe, nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong đội ngũ lao động vùng Đông Nam Bộ hiện nay; từ đó tìm ra những giải pháp khoa học để điều chỉnh hành vi, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe người lao động; Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Sở Y tế Đồng Nai, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 đồng chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Hành vi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người lao động vùng Đông Nam Bộ: vấn đề và giải pháp đáp ứng”.

Thời gian: 08h30’, Thứ tư, ngày 30 tháng 6 năm 20201

Hình thức tổ chức hội thảo: Online qua phần mềm Microsoft team

Team code: 7mkrj6x

 Ban Tổ chức trân trọng kính mời Qúy đại biểu tham dự Hội thảo.

Trân trọng./.

Các tin khác:

  •  
     
  •