Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức sinh hoạt khoa học lần thứ 3 năm 2021 với chủ đề “ Một số vấn đề về phương pháp nghiên cứu và trình bày dữ liệu bằng biểu đồ”.

28/06/2021
Ngày 28/06/2021, Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức sinh hoạt khoa học lần thứ 3 năm 2021 với chủ đề “Một số vấn đề về phương pháp nghiên cứu và trình bày dữ liệu bằng biểu đồ”.

            Tham dự buổi sinh hoạt khoa học gồm có: TS. Nguyễn Duy Thụy – Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, TS. Phạm Xuân Hoàng – Phó Bí thư chi bộ, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây nguyên, TS. Trương Thị Hạnh – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Lịch sử và Nhân học, ThS. Nguyễn Tất Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển cùng toàn thể các đoàn viên, thanh niên thuộc Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

            Buổi sinh hoạt khoa học đã lắng nghe phần trình bày của 3 bài tham luận: “Một số vấn đề về phương pháp nghiên cứu” của ThS. Trương Thị Hiền Lương, CN. Nguyễn Thị Phương Thảo và ThS. Phan Quang Trung, “Cách biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ trên phần mềm SPSS” của ThS. Trần Thị Thanh Thủy, “Cách trình bày dữ liệu bằng biểu đồ” của ThS. Nguyễn Thanh Thanh. Các bài báo cáo tập trung vào các nội dung liên quan đến khái niệm, vai trò, phương pháp tiến hành, công cụ hỗ trợ và những vấn đề khác có liên quan đến việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu trong nghiên cứu khoa học và cách trình bày, biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ.

          Buổi sinh hoạt khoa học với nội dung thiết thực gắn liền với chuyên môn và thực tiễn nghiên cứu khoa học đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi, trao đổi của các đoàn viên, thanh niên và các khách mời tham dự.

          Sinh hoạt khoa học là hoạt động được tổ chức thường xuyên của Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên. Thành công của buổi sinh hoạt khoa học là nguồn khích lệ Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tiếp tục thực hiện các sinh hoạt khoa học trong thời gian tới, tích cực mở rộng giao lưu, hợp tác khoa học với các tổ chức đoàn thuộc các cơ quan, trường Đại học tại địa phương.

Các tin khác:

  •  
     
  •