Thư mời tham dự hội thảo khoa học “Xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại tỉnh Đồng Nai và vùng Đông Nam Bộ hiện nay”

10/06/2022

         Nhằm nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dánh giá thực trạng xây dựng kinh tế-xã hội ở nước ta nói chung, vùng Đông Nam Bộ nói riêng; góp phần tìm ra các giải pháp xây dựng kinh tế thị trường định hướng hướng xã hội chủ nghĩa tại tỉnh Đồng Nai và vùng Đông Nam Bộ; Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai, Liên hiệp các hội Khoa học – kỹ thuật tỉnh Đồng Nai, Hiệp hội doanh nghiệp Đồng Nai, đồng chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại tỉnh Đồng Nai và vùng Đông Nam Bộ hiện nay”.

          Thời gian: 8h30’ thứ Sáu ngày 24 tháng 6 năm 2022

          Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và qua phần mềm Microsoft Team.

          Chi tiết tại thư mời kèm theo

File đính kèm:

Các tin khác:

  •  
     
  •