Hội thảo khoa học góp ý bản thảo “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Ea Kar (1989-2020)”

14/07/2022
Nhằm hoàn thiện bản thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ thị trấn Ea Kar (1989-2020), ngày 8/7/2022, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp cùng Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị trấn Ea Kar đã tổ chức hội thảo khoa học góp ý bản thảo “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Ea Kar (1989-2020)”

Ngày 08/07/2022, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp cùng Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị trấn Ea Kar tổ chức hội thảo khoa học góp ý bản thảo “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Ea Kar (1989-2020)”.

Tham dự và chủ trì hội thảo gồm có: TS. Nguyễn Duy Thụy - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ea Kar; Ông Y Khuyết Niê – Bí thư Đảng ủy thị trấn Ea Kar, Ông Bùi Duy Hiếu - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Ea Kar.

TS. Nguyễn Duy Thụy - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phát biểu tại Hội thảo

Sau một thời gian sưu tầm tài liệu, nghiên cứu và biên soạn, bản thảo sách “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Ea Kar (1989-2020)” đã được Ban Biên soạn hoàn thành. Bản thảo sách gồm 4 nội dung chính, phục dựng bức tranh sinh động quá trình thành lập và phát triển Đảng bộ xã qua các thời kỳ; làm rõ những thành tựu to lớn Đảng bộ thị trấn Ea Kar đạt được trong lãnh đạo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của thị trấn Ea Kar; chỉ ra những mặt còn khó khăn và hạn chế trong quá trình phát triển và rút ra bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn lãnh đạo của Đảng bộ thị trấn Ea Kar. Hội thảo là buổi đóng góp ý kiến hoàn thiện bản thảo sách “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Ea Kar (1989-2020)”.

Ông Bùi Duy Hiếu - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Ea Kar phát biểu tại Hội thảo

Thông qua hội thảo, mối quan hệ phối hợp giữa Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên cùng các cơ quan ban ngành tại thị trấn Ea Kar nói riêng, huyện Ea Kar và các cơ quan đóng tại địa phương nói chung vẫn còn tiếp tục dài lâu vì mục tiêu xây dựng đất nước phát triển bền vững và giàu đẹp.

Hội thảo đã kết thúc thành công tốt đẹp. /.

Các tin khác:

  •  
     
  •