Thư mời viết bài tham dự hội thảo khoa học “Khai thác giá trị các di tích lịch sử - văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”

07/09/2022

Nhằm tạo diễn đàn đối thoại, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kết quả nghiên cứu giữa các nhà khoa học – nhà quản lý - doanh nghiệp về các vấn đề lý luận về khai thác giá trị các di tích lịch sử - văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên, từ đó cung cấp luận cứ, luận điểm và đề xuất giải pháp tháo gỡ những vướng mắc giữa khai thác giá trị các di tích lịch sử - văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên gắn với ổn định xã hội và đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng vùng Tây Nguyên; Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức hội thảo khoa học cấp Quốc gia năm 2022: “Khai thác giá trị các di tích lịch sử - văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”.

Ban Tổ chức hội thảo trân trọng kính mời quý đại biểu viết bài tham luận cho hội thảo theo các chủ đề của Hội thảo đã được phê duyệt (xin mời xem các chủ đề hội thảo đính kèm theo thư mời này). Tham luận dung lượng 5 – 14 trang A4, font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 13. Bản Tóm tắt dung lượng không quá ½ trang A4. Tham luận có chất lượng khoa học sẽ được biên tập và đăng tải trên tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên có chỉ số ISSN 1859- 4042.

Bài tham luận và bản Tóm tắt xin gửi tới Ban Tổ chức trước ngày 10 tháng 10 năm 2022, theo địa chỉ: Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, số 1A đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; email: quanlykhoahocvtn@gmail.com.

Chi tiết tại thư mời kèm theo

Rất mong nhận được sự cộng tác của quý đại biểu

Trân trọng./.

File đính kèm:

Các tin khác:

  •  
     
  •