Hội thảo quốc tế: “Thúc đẩy phát triển nông thôn tại Tiểu vùng Mêkông dựa trên nông nghiệp công nghệ cao và du lịch bền vững”

30/07/2015
Ngày 28/7/2015, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Môi trường Hàn Quốc, Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia và tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội thảo quốc tế “Thúc đẩy phát triển nông thôn tại Tiểu vùng Mêkông dựa trên nông nghiệp công nghệ cao và du lịch bền vững”. Đây là lần thứ tư Viện Môi trường Hàn Quốc cùng với ba Viện Hàn lâm của Việt Nam, Lào và Campuchia tổ chức hội thảo với chủ đề liên quan đến lĩnh vực tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Tác giá: TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Nguồn: http://www.vass.gov.vn/

  •  
     
  •