Học bổng Chính phủ Đài Loan

24/07/2017
Học bổng Chính phủ Đài Loan

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ ĐÀI LOAN

1. Học bổng học tiếng Trung tại Đài Loan

      * Học bổng của Bộ Ngoại giao: 

         - Thời gian: 6 tháng đến 1 năm

         - Trợ cấp hàng tháng: NT$ 25.000

         - Vé máy bay khứ hồi

      * Học bổng của Bộ Giáo dục:

         - Thời gian: 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 1 năm

         - Trợ cấp hàng tháng: NT$ 25.000

2. Học bổng Đài Loan

     * Học bổng của Bộ Ngoại giao:

      -  Thời gian: Đại học (tối đa 4 năm), Thạc sĩ ( tối đa 2 năm). Tiến sĩ (tối đa 3 năm), Chương trình Dự bị tiếng Trung (tối đa 1 năm)

      - Trợ cấp hàng tháng: NT$ 30.000

      - Vé máy bay khứ hồi

    * Học bổng của Bộ Giáo dục:

      -  Thời gian: Đại học (tối đa 4 năm), Thạc sĩ (tối đa 2 năm). Tiến sĩ (tối đa 3 năm).

      - Trợ cấp hàng tháng: NT$ 15.000 đối với chương trình Đại học và NT$ 20.000 đối với chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ.

     - Miễn học phí và một số phí khác

     - Học tập tại một trong số các trường tham gia hệ thống Chương trình học bổng Đài Loan.

Thông tin chi tiết xin vui lòng tham khảo tại: https://taiwanscholarship.moe.gov.tw

Các tin khác:

  •  
     
  •