“Hỗ trợ hoạch định chính sách hiệu quả thông qua việc phát triển nghiên cứu dựa trên căn cứ khoa học”

05/11/2008
Ngày 1 tháng 8 năm 2008, Viện Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã kí văn kiện và công bố dự án “Hỗ trợ hoạch định chính sách hiệu quả thông qua việc phát triển nghiên cứu dựa trên căn cứ khoa học”.

Dự án được kí kết có sự tham dự của các đại diện Viện Khoa học xã hội Việt Nam, UNDP, Đại sứ quán Tây Ban Nha, Cơ quan Hợp tác và Phát triển Quốc tế Tây Ban Nha, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. GS.TS Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam bày tỏ lòng cảm ơn của Viện Khoa học xã hội Việt Nam trước sự giúp đỡ quý báu và hiệu quả của UNDP trong việc thiết kế và tài trợ cho dự án quan trọng này.

Dự án “Hỗ trợ hoạch định chính sách hiệu quả thông qua việc phát triển nghiên cứu da trên căn cứ khoa học” phục vụ mục đích nâng cao năng lực và tư vấn chính sách cho các nhà nghiên cứu thuộc VASS trên ba lĩnh vực: quản lí nghiên cứu, nghiên cứu phát triển con người và tư vấn chính sách. Dự án cũng sẽ tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu có dịp thực hành các kĩ năng này, đặc biệt thông qua quá trình chuẩn bị cho Báo cáo Phát triển Con người Quốc gia của Việt Nam – báo cáo này sẽ nâng cao sự hiểu biết về sự phát triển con người ở Việt Nam và nêu bật các giải pháp chính sách nhằm tạo thêm lựa chọn và cơ hội cho các công dân Việt Nam.

VASS là cơ quan nghiên cứu cơ bản sự phát triển kinh tế xã hội, văn hóa và con người tại Việt Nam theo yêu cầu của Chính phủ. Thông qua các dự án nghiên cứu được ứng dụng, Viện Khoa học xã hội Việt Nam cung cấp luận cứ khoa học cho các kế hoạch, chiến lược và chính sách của Chính phủ Việt Nam. Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới và trở thành thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế thì các vấn đề đặt ra trước các nhà hoạch định chính sách trở nên phức tạp hơn và thay đổi nhanh chóng hơn. Nhờ cải tiến các quy trình nghiên cứu và làm việc tại VASS, các nhà hoạch định chính sách sẽ có thể trang bị cho mình kiến thức, kết quả nghiên cứu và phân tích cần thiết để giải quyết các vấn đề chính sách đầy thách thức này.

                                                                                                                Nguyễn Vũ   

Tác giá: hapv

  •  
     
  •