Ký kết Bản ghi nhớ hai bên giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Trường Đại học Rouen Pháp, & ba bên giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội và Trường Đại học Rouen Pháp

Ký kết Bản ghi nhớ hai bên giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Trường Đại học Rouen Pháp, & ba bên giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội và Trường Đại học Rouen Pháp 14/03/2012

Ngày 6 tháng 3 năm 2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội và Trường Đại học Rouen Pháp đã ký thỏa thuận hợp tác chung với mục đích tăng cường mối quan hệ giữa các bên trong lĩnh vực khoa học xã hội.

Đoàn đại biểu Viện khoa học xã hội Việt Nam thăm Trung Quốc

Đoàn đại biểu Viện khoa học xã hội Việt Nam thăm Trung Quốc 17/04/2012

Nhận lời mời của Viện khoa học xã hội Trung Quốc, Đoàn đại biểu Viện khoa học xã hội Việt Nam, do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện dẫn đầu, sang thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 8 đến 12 tháng 4 năm 2012.

Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam tiếp Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam tiếp Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 16/05/2012

Ngày 9 tháng 5 năm 2012, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, đã có buổi tiếp và làm việc với ngài Kim Chang Il, Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều tiên tại Việt Nam. Cùng đi với ngài Đại sứ có ông Pak Sang Gil, Tham tán; và ông Ryom Myong Nam, Bí thư thứ ba của Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam.

Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam tiếp đoàn công tác của Viện Khoa học xã hội Vân Nam, Trung Quốc

Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam tiếp đoàn công tác của Viện Khoa học xã hội Vân Nam, Trung Quốc 28/05/2012

Ngày 15 tháng 5 năm 2012, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Viện Khoa học xã hội Vân Nam, Trung Quốc do Phó chủ tịch Viện Khoa học xã hội Vân Nam làm trưởng đoàn.

Hoạt động của Đoàn đại biểu cấp cao Viện Khoa học xã hội Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Hoạt động của Đoàn đại biểu cấp cao Viện Khoa học xã hội Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada 12/07/2012

Nhận lời mời của Hội đồng Khoa học xã hội Hoa Kỳ, Đoàn đại biểu cấp cao Viện Khoa học xã hội Việt Nam, do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện dẫn đầu, sang thăm và làm việc tại Hoa Kỳ từ ngày 24 đến 30 tháng 6 năm 2012.

Phó Chủ tịch Nguyễn Quang Thuấn tiếp khách Chi Lê

Phó Chủ tịch Nguyễn Quang Thuấn tiếp khách Chi Lê 19/07/2012

Ngày 12 tháng 7 năm 2012, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tiếp và làm việc với ngài Fernando Urrutia, Đại sứ Chi Lê tại Việt Nam. Cùng đi với ngài Đại sứ có đại diện Quỹ Thái Bình Dương – Chi Lê và Viện Nghiên cứu Tự do và Phát triển của Chi Lê và một số cán bộ của Đại sứ quán Chi Lê tại Việt Nam.

  •  
     
  •