Nhận bằng MBA quốc tế Quản lý Công nghệ tại Việt Nam

14/01/2011
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam liên kết với Đại học Khoa học Ứng dụng Cologne xây dựng một chương trình đào tạo cao học về Quản lý công nghệ và Tài nguyên (TERMA-VN).
  • Vũ Chiến

Tác giá: QuangGame

Nguồn: VietNamNet

  •  
     
  •