Tiến sĩ không còn đắt giá?

09/01/2011
Mặc dù một chương trình tiến sĩ được thiết kế ra để đào tạo những người sẽ làm việc trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu nhưng số lượng người có học vị tiến sĩ không cân xứng với số lượng vị trí công việc dành cho họ.

Tác giá: QuangGame

Nguồn: VietNamNet

  •  
     
  •