“Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở một số nước Đông Á: Đặc điểm và kinh nghiệm”

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

Hà Nội

Hội thảo trong nước

Hội thảo

Xã Hội

15/10/2009 - 15/10/2009

PGS. TS. Phùng Thị Huệ, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo đề dẫn nêu một số nội dung cơ bản và khái quát nhất về mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung nghiên cứu của đề tài.

Các báo cáo chuyên đề được trình bày tại Hội thảo tập trung chủ yếu vào việc đánh giá những đặc điểm căn bản nhất trong mô hình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội của một số quốc gia Đông Á, trên cơ sở đó đúc rút những kinh nghiệm có giá trị tham khảo, vận dụng phù hợp với Việt Nam trong tiến trình đổi mi đất nước.

Những ý kiến trao đổi thảo luận cho thấy, một xu hưng thường gặp trong hầu khắp các quốc gia đang phát triển, nhất là ở trong thời kỳ đầu xây dựng đất nước là quá chú trọng, thậm chí nghiêng lệch sang mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế. Đi kèm với nó là sự mơ hồ, chồng chéo, sai vị trí trong chức năng quản lý của nhà nước. Can thiệp sâu và trực tiếp vào hoạt động kinh tế, xem nhẹ hoặc không thực hiện chức năng phục vụ xã hội là căn bệnh chung của bộ máy điều hành, quản lý nhà nước ở nhiều quốc gia. Bên cạnh đó là sự trì trệ, thiếu minh bạch và yếu kém trong quản lý, khiến các chính sách xã hội không được hiện thực hóa trong đời sống. Đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng nan giải ở nhiều nước: kinh tế càng phát triển thì các vấn đề xã hội như bất bình đẳng, chênh lệch giàu nghèo, phân hóa giai tầng, tham nhũng, rối loạn trật tự xã hội… càng nảy sinh và trở thành lực cản đối với sự phát triển của xã hội.

Kể từ khi Đổi mới đến nay, nền kinh tế Việt Nam đã tiến một bước khá dài, đời sống vật chất của đại đa số người dân được nâng cao rõ rệt nhưng cũng còn có nhiều vấn đề xã hội nổi cộm, tiêu cực đang diễn ra thể hiện sự bất cập về chính sách xã hội. Bởi vậy, việc tìm tòi, áp dụng một mô hình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện đất nước đã trở thành đòi hỏi cấp bách đối với các nhà hoạch định và quản lý của Việt Nam.

Hội thảo góp phần làm sáng tỏ thêm những nội dung nghiên cứu của đề tài.

  •  
     
  •