“Nếp sống đạo của người Công giáo Việt Nam”

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

Hà Nội

Hội thảo trong nước

Hội thảo

Tôn giáo

15/09/2009 - 15/09/2009

Nếp sống đạo của người Công giáo Việt Nam từ lâu đã trở thành một vấn đề được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu trên nhiều bình diện. Theo PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, mục tiêu của hội thảo lần này là nhằm góp phần nhận diện rõ hơn những dấu ấn truyền thống, cũng như đời sống bí tích thánh thể của người Công giáo Việt Nam qua các giai đoạn vận động và phát triển, đồng thời làm rõ ý nghĩa tác động của nếp sống này đối với sự phát triển của xã hội hiện đại và tương lai. Hội thảo đã nhận được rất nhiều tham luận của các nhà nghiên cứu trong đó có 28 bài được lựa chọn, giới thiệu và trình bày tại Hội thảo.

Có thể nói, đây là một trong những sự kiện khoa học đặc biệt mà Viện Nghiên cứu Tôn giáo thực hiện trong năm 2009 nhằm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nghiên cứu về cộng đồng người Công giáo nói chung và nếp sống người Công giáo trên địa bàn cả nước nói riêng.

  •  
     
  •