“Hoà thượng Tuệ Tạng – Thích Tâm Thi (1889-1959): Vị Thượng thủ đầu tiên của Giáo hội Tăng già Việt Nam”

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

Thành phố Nam Định

Hội thảo trong nước

Hội thảo

Tôn giáo

18/05/2009 - 18/05/2009

Hội thảo là nhằm khẳng định những giá trị văn hoá, tôn vinh những đóng góp cho Đạo và Đời của Hoà thượng Tuệ Tạng. Qua đó, nhằm khởi dậy phong trào tu học, giữ gìn giới luật và đạo hạnh theo gương của Hoà thượng, một trong những luận sư uyên thâm và tiêu biểu nhất của Luật tông Việt Nam. Bên cạnh đó hội thảo còn kêu gọi tinh thần gìn giữ và phát triển nền Phật giáo Việt Nam nói chung theo phương châm: Đạo pháp – Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội.

Qua 11 báo cáo được trình bày tại Hội thảo, toàn thể khách mời tham dự tại Hội thảo có cơ hội được lắng nghe nhiều câu chuyện về sinh hoạt đời thường của Hoà thượng Tuệ Tạng để hiểu biết hơn về một tấm gương đạo hạnh của một vị chân tu, ưu đời mẫn thế, có một cuộc sống đạm bạc, trì giới, biết quý trọng từng hạt gạo cúng dường, một người sống khiêm cung, hoà đồng với tăng ni, phật tử, có đóng góp hết sức quan trọng trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở Miền Bắc và cả nước đặc biệt trên phương diện: Giáo dục Phật giáo (Đốc học các trường Phật học ở Miền Bắc trước năm 1954) với ý tưởng đề nghị xây dựng mỗi chùa là một trường học; Nghiên cứu và giảng dạy luật học (thành viên Ban Giám luật các tổ chức Phật giáo miền Bắc, giảng sư luật học các trường Phật học Miền Bắc đương thời), là người thông kinh luật vào loại số một và là vị danh tăng nổi tiếng về luật; có công trong phong trào cứu tế xã hội, cổ vũ phong trào Phật giáo cứu quốc đóng góp cho công cuộc giải phóng dân tộc, có công trong sự nghiệp thống nhất Phật giáo Việt Nam, giữ nhiều chức vụ quan trọng của Tăng già Phật giáo Việt Nam, ở chức vụ nào Ngài cũng đều hoàn thành xuất sắc trên tinh thần hoà hợp tứ chúng đồng tu, lục hoà đồng trụ…

Có thể nói đây là hoạt động khoa học có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, bởi lẽ nội dung của hội thảo không những thu hút các nhà nghiên cứu về tôn giáo đến từ các đơn vị tổ chức, các tăng ni, phật tử đến từ nhiều nơi trên mọi miền đất nước mà còn thu hút rất nhiều bà con là thiện nam, tín nữ, các cơ quan thông tấn trên địa bàn tỉnh Nam Định quan tâm về dự.

  •  
     
  •