Hoạt động đào tạo của Viện KHXH Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Hà Nội

Hội thảo trong nước

Hội thảo

Đào tạo

24/02/2011 - 24/02/2011

Phát biểu tại Hội nghị GS.TS.Võ Khánh Vinh đã nhấn mạnh: Hoạt động đào tạo sau đại học của Viện KHXH Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công lớn, nhất là trong thời gian này với sự góp mặt của Học viện Khoa học xã hội mới thành lập với những cơ hội và lợi thế như: có kinh nghiệm đào tạo; có đội ngũ giảng viên có trình độ cao đa phần đều là các giáo sư, tiến sĩ; có hệ thống sơ sở hạ tầng lớn, nguồn lực tài chính chi  cho đào tạo sau đại học được tập trung... Mặc dù vậy hoạt động đào tạo sau đại học tại  Học viện Khoa học xã hội cũng còn gặp nhiều bất cập cần phải tháo gỡ trong thời gian tới như: mối quan hệ giữa Học viện và các đơn vị trực thuộc trong đào tạo chưa được xác định rõ ràng; khâu tổ chức và thực hiện các kế hoạch đào tạo cần phải có sự thay đổi theo hướng chính quy, chuyên nghiệp và hiện đại; cần chuẩn hoá hoạt động đào tạo giữa Học viện và các viện chuyên ngành để xác định phạm vi và mục tiêu của hoạt động đào tạo của Viện KHXH Việt Nam...

Về công tác đào tạo cán bộ, Viện KHXH Việt Nam cũng đạt được những bước dài thành công, đặc biệt trong năm 2010 nhiệm vụ đào tào tại Viện đã  có những khởi sắc vô cùng rõ rệt. Hình thức đào tạo được đa dạng hoá cả về nội dung và hình thức, không những chỉ tập trung vào việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, nâng cao những kiến thức và kinh nghiệm về quản lý hành chính nhà nước, quản lý chuyên ngành mà còn bồi dưỡng những kiến thức, kinh nghiệm về liên ngành khoa học xã hội, về hội nhập quốc tế và những nội dung có tính thực tiễn cao như: kỹ năng phát triển cá nhân, các kiến thức bổ trợ tin học, ngoại ngữ... Thời gian qua, Viện đã tổ chức nhiều đoàn công tác đi đào tạo, bồi dưỡng trao đổi học hỏi kinh nghiệm tại Vương quốc Anh, Cộng hoà Pháp, Singapore và Malayxia. Ngoài ra còn có hàng chục đoàn và nhiều cán bộ được đi học và tham dự các khoá đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài theo đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương, đề án 322 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Riêng năm 2010 đã có 54 cán bộ đi nước ngoài học tập, nghiên cứu, trong đó có 16 người đi học cao học, 14 người học nghiên cứu sinh, 12 người học ngoại ngữ và hàng chục người khác đi nghiên cứu trao đổi và dự các hội thảo ở nước ngoài...

  •  
     
  •