Hội thảo "Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp Hà Nội đến năm 2020" (30/07/2012 - 15/04/2024 )

Hội thảo bàn về đề cương của Dự án “Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp Hà Nội đến năm 2020” được tổ chức để xin ý kiến của các sở, ban ngành của thành phố Hà Nội đóng góp cho bản đề cương trước khi Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ xây dựng dự án.

Hội thảo khoa học "Một số vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ và giá thuốc ở Việt Nam" (30/07/2012 - 15/04/2024 )

Buổi sinh hoạt khoa học thuộc khuôn khổ đề tài nghiên cứu: Tác động của các cơ chế về quyền sở hữu trí tuệ (IPR) đối với giá thuốc ở Việt Nam - Việc áp dụng mô hình ảnh hưởng của IPR, thuộc tiểu dự án “Tăng cường năng lực cho Bộ Y tế trong việc thúc đẩy sự gắn kết chính sách thương mại và y tế” với sự hỗ trợ về kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới. Viện Xã hội học - Viện Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan thực hiện đề tài nghiên cứu.

Hội nghị "Thông báo Khảo cổ học lần thứ 41 năm 2006” (28/09/2006 - 29/09/2006 )

       Tham dự Hội nghị có GS. Phan Huy Lê - Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng – Phó Cục trưởng Cục di sản - Bộ Văn hoá - Thông tin; TS. Andrew Hardy - Trưởng Đại diện EFEO tại Hà Nội, GS.Tang Chung- Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Khảo cổ học và Nghệ thuật trường ĐH Trung văn Hồng Kông,  các cán bộ của Viện Khảo cổ học và hơn 400 đại biểu là các nhà nghiên cứu đại diện các sở, ban, ngành từ trung ương đến địa phương, đại biểu các trường đại học trong nước và quốc tế: ĐH Trung văn Hồng Kông,  ĐH Đà Lạt, ĐH KHXH và NV, ĐH Huế, ĐH TP Hồ Chí Minh. 

“Hội thảo về Luật trưng cầu ý dân” (02/08/2006 - 03/08/2006 )

         Dự thảo Luật trưng cầu ý dân được thực hiện theo Nghị quyết số 49/2005/QH11 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006 trong đó có vấn đề xây dựng Luật Trưng cầu ý dân.

"Hội thảo khoa học về môi trường và phát triển bền vững” (30/07/2012 - 15/04/2024 )

Có 13 báo cáo tham luận của các giáo sư, tiến sỹ và nghiên cứu viên là cán bộ của Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững được trình bày tại hội thảo.

Hội nghị "Tổng kết công tác năm 2005 và triển khai công tác năm 2006" (30/07/2012 - 15/04/2024 )

        Hội nghị "Tổng kết công tác năm 2005 và triển khai công tác năm 2006" với nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn 20 năm đổi mới, cung cấp luận cứ cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

Hội nghị "Thông báo Hán Nôm học 2006” (30/07/2012 - 15/04/2024 )

        Tham dự hội nghị có lãnh đạo, cán bộ công chức Viện nghiên cứu Hán Nôm và các học giả Hán nôm trong nước.

  •  
     
  •