“Đảm bảo xã hội trong nền kinh tế thị trường Nhật Bản hiện nay”

29/10/2008

TS. Trần Thị Nhung ;

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á ; Nhà xuất bản Từ điển bách khoa ;

2008

thuyntm

 

 

Việc nghiên cứu vấn đề đảm bảo xã hội trên thế giới nói chung và ở Nhật Bản nói riêng để tìm hiểu kinh nghiệm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là công việc cần thiết và có ý nghĩa trong giai đoạn phát triển hiện nay của Việt Nam. Vì vậy, quý II năm 2008 Nhà xuất bản Từ điển bách khoa cho ra mắt bạn đọc cuốn “Đảm bảo xã hội trong nền kinh tế thị trường Nhật Bản hiện nay” của TS. Trần Thị Nhung, cán bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

Với 227 trang sách khổ 12x20cm, tác giả đã đi sâu tìm hiểu những nội dung khái quát, chủ yếu nhất, làm nổi bật những thay đổi trong chính sách đảm bảo xã hội để phù hợp với tình hình kinh tế và sự biến đổi của xã hội. Nội dung cuốn sách được chia thành 4 chương, chương I: Hiểu biết về đảm bảo xã hội Nhật Bản: định nghĩa và những thay đổi cơ bản trong môi trường đảm bảo xã hội. Chương II: Đảm bảo thu nhập. Chương III: Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ. Chương IV: Trợ giúp xã hội.

Chế độ đảm bảo xã hội ở mỗi nước được hình thành dựa trên cơ sở những giá trị văn hoá, đặc điểm dân tộc và phản ánh chế độ xã hội, hoàn cảnh kinh tế và những điều kiện chính trị của dân tộc đó. Do vậy chế độ đảm bảo xã hội giữa các nước có sự khác nhau về cơ chế dịch vụ hay lợi ích mà người dân được hưởng. Tuy nhiên, cả Nhật Bản và Việt Nam đều mang nặng các yếu tố truyền thống phương Đông và Việt Nam đang trong thời kì đổi mới chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, ngày càng chú trọng hơn đến đảm bảo xã hội nên việc tìm hiểu và nghiên cứu về vấn đề này là việc làm thiết thực.

Hi vọng, cuốn sách sẽ phần nào đem lại những hiểu biết thêm về đảm bảo xã hội cho các bạn. Xin trân trọng giới thiệu !

                                    

                                                                Nguyễn Vũ
  •  
     
  •