“Kinh tế và chính trị thế giới năm 2007 triển vọng năm 2008”

29/10/2008

PGS.TS. Nguyễn Xuân Thắng ; TS. Chu Đức Dũng ; TS. Đặng Xuân Thanh ;

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới ; Nhà xuất bản Từ điển bách khoa ;

2008

thuyntm

 

 

Để có thêm thông tin cho độc giả về kinh tế và chính trị thế giới hai năm 2007 – 2008, quý III năm 2008 Viện Kinh tế và chính trị thế giới phối hợp với Nhà xuất bản Từ điển bách khoa đã cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “Kinh tế và chính trị thế giới năm 2007 triển vọng năm 2008”, sách do PGS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, TS. Chu Đức Dũng và TS. Đặng Xuân Thanh đồng chủ biên.

Sách được chia làm 4 chương, chương I: Tổng quan về kinh tế và chính trị thế giới năm 2007, tập trung phân tích toàn cảnh về kinh tế và chính trị thế giới năm 2007 trên các khía cạnh cơ bản như các đặc điểm kinh tế vĩ mô, thương mại, đầu tư, tài chính – tiền tệ, các vấn đề về cục diện và trật tự chính trị thế giới, an ninh thế giới…; chương II: Những đặc điểm chủ yếu của các quan hệ kinh tế quốc dân năm 2007, phân tích những đặc điểm nổi bật trên các khía cạnh thương mại, tài chính – tiền tệ, đầu tư;  chương III: Những đặc điểm chủ yếu của chính trị quốc tế năm 2007, phân tích các khía cạnh như hòa bình và xung đột trên thế giới, quan hệ giữa các nước lớn, những đặc điểm chính trị khu vực Đông Á…; chương IV: Triển vọng kinh tế và chính trị thế giới năm 2008 và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam, đánh giá những nét chính về triển vọng của thế giới trên các lĩnh vực kinh tế và chính trị, những tác động tới Việt Nam.

Với 294 trang sách khổ 14,5x20,5cm, các tác giả đã tập trung vào những vấn đề chính: những đặc điểm và xu hướng phát triển cơ bản của kinh tế thế giới trong năm 2007, những đặc điểm và xu hướng phát triển cơ bản của chính trị thế giới trong năm 2007, dự báo những đặc điểm chủ yếu về tình hình kinh tế và chính trị trong năm 2008, đánh giá các vấn đề đặt ra đối với Việt Nam nhìn từ khía cạnh kinh tế và chính trị thế giới và đưa ra một số kiến nghị về đối sách của Việt Nam.

Hi vọng cuốn sách đem lại nhiều tư liệu bổ ích cho bạn đọc.

Xin trân trọng giới thiệu ! 

                                                                   Nguyễn Vũ

  •  
     
  •