"Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2006”

29/10/2008

Viện Khảo cổ học ; Nhà xuất bản Khoa học xã hội ;

2008

thuyntm

 

 

Tháng 5 năm 2008 Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã cho phát hành cuốn sách “Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2006”. Đây là xuất bản phẩm bao gồm toàn bộ các thông báo được gửi về Hội nghị thông báo khảo cổ do Viện Khảo cổ học tổ chức năm 2006 của các chuyên gia nghiên cứu đầu ngành từ Trung ương đến địa phương và các cộng tác viên đến từ các tỉnh, thành trong và ngoài nước.

Toàn bộ ấn phẩm có 456 bài thông báo được in khổ 19x27cm, dày 856 trang, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như: Khảo cổ học thời đại Đá; Khảo cổ học Kim khí; Khảo cổ học lịch sử; Khảo cổ học Champa-Óc Eo. Chỉ tính riêng khảo cổ học thời đại Đá đã có 12 cuộc khai quật trong đó nêu bật những phát hiện mới tại lòng hồ thuỷ điện Plei-Krong bao gồm 9 di chỉ và rất nhiều hiện vật. Đây được coi là địa điểm khai quật lớn thứ hai sau di chỉ Lung Leng ở tỉnh Kom Tum. Ngoài ra còn rất nhiều các di chỉ khác được tiến hành khai quật như Hang Dơi (Quảng Trị); Xưởng Thôn Bốn (Lâm Đồng); Miệng núi lửa Giêng Tiền (Quảng Ngãi); Thôn Sáu (Đắc Nông); Hồ Tuyền Lâm, Suối Một, Suối Ba, Suối Núi Voi (Lâm Đồng)… Mảng khảo cổ học Kim khí có 8 cuộc khai quật tại các di chỉ lớn như: Xóm Rền (Phú Thọ); Đầu Rằm (Quảng Ninh); Làng Cả (Phú Thọ)… Khảo cổ học lịch sử có 12 khai quật và thám sát tại các địa điểm như Hoa Lâm Viên, Chùa Đậu (Hà Nội)… Khảo cổ học Champa-Óc Eo có 5 thông báo liên quan đến các cuộc khai quật lớn ở di chỉ Mỹ Sơn (Quảng Nam), Tháp Hoà Lai (Ninh Thuận), Di chỉ Giồng Nổi (Bến Tre)… Ngoài ra còn có các thông báo đào thám sát thành Cao Lan Hạ (Quảng Bình), thông báo việc phát hiện móng kiến trúc mới bên cạnh Tháp Mỹ Khánh, các phế tích Chăm ở Quảng Nam, các công trình đất tròn và nhiều di vật, di tích lẻ tẻ khác.

Có thể thấy rằng các thông báo được tổng hợp trong ấn phẩm một lần nữa đã khẳng định rằng năm 2006 ngành khảo cổ học Việt Nam đã thu được rất nhiều thành tích đáng ghi nhận, đóng góp một phần đáng kể vào việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hoá mang đậm dấu ấn và bản sắc dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó cuốn sách còn có ý nghĩa tham khảo thiết thực cho những ai quan tâm đến lĩnh vực khảo cổ học trên toàn quốc.

Trân trọng giới thiệu!

                                                       Phạm Vĩnh Hà

  •  
     
  •