“Báo cáo phát triển con người 2005”

29/10/2008

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc ;

Viện Khoa học xã hội Việt Nam ; Nhà xuất bản Thế giới ;

2006

thuyntm

 

 

Được sự đồng ý của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), năm 2006 Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã phối hợp với Nhà xuất bản Thế giới ấn hành cuốn “Báo cáo phát triển con người 2005” của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc.

Báo cáo phát triển con người  là sản phẩm của sự nỗ lực tập thể, của các thành viên của Cơ quan Báo cáo Phát triển con người Quốc gia (NHDRU), nó là viên ngọc trên chiếc vương miện của những nỗ lực ủng hộ và trí tuệ toàn cầu của UNDP. Báo cáo Phát triển con người đã không ngừng mở rộng giới hạn trí tuệ của phát triển con người trong thiên niên kỉ mới, sự dịch chuyển đó ngày càng phản ánh trong thực tiễn phát triển thông qua hoạt động của UNDP và nhiều đối tác của nó trên thế giới thuộc tất cả những lĩnh vực quan trọng này. Nó đã đóng vai trò chất xúc tác không thể thay thế trong việc giúp tạo khuôn khổ và thúc đẩy những phản ứng cụ thể trước những cuộc tranh luận chính sách phát triển then chốt của thời đại. Báo cáo đã chỉ rõ những thách thức lớn nhất duy nhất đang đặt ra cho cộng đồng phát triển – và có thể nói là cho cả thế giới – là thách thức đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỉ vào năm 2015.

Qua 372 trang sách khổ 21,5x28,5cm, nội dung “Báo cáo phát triển con người 2005” ngoài phần tổng quan Hợp tác quốc tế tại ngã ba đường: viện trợ, thương mại và an ninh trong một thế giới không bình đẳng được thể hiện trên 5 chương. Chương 1: Thực trạng phát triển con người, đề cập tới tiến bộ và những trở ngại trong phát triển con người; kịch bản 2015 – những triển vọng cho các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỉ. Chương 2: Bất bình đẳng và phát triển con người với nội dung tại sao bất bình đẳng lại quan trọng; Chuỗi bất lợi – bất bình đẳng trong khuôn khổ quốc gia; tiềm năng phát triển con người của tăng trưởng hướng tới người nghèo. Chương 3: Viện trợ cho thế kỉ 21 đề cập tới tư duy lại lập luận ủng hộ viện trợ; tài trợ viện trợ - thành tích, những vấn đề, thách thức; yếu kém trong chất lượng và tính hiệu quả của viện trợ; tư duy lại về điều tiết viện trợ. Chương 4: Thương mại quốc tế - giải phóng tiềm năng cho phát triển con người với các nội dung một thế giới phụ thuộc lẫn nhau; những quy tắc không công bằng: hệ thống thương mại có lợi cho các nước phát triển như thế nào; vượt ra ngoài các quy tắc: hàng hóa, những người gác cổng mới và xây dựng năng lực; biến Đôha thành một vòng đàm phán phát triển. Chương 5: Xung đột bạo lực – tập trung sự quan tâm tới mối đe dọa thực sự này chuyển tải những nội dung như xung đột bạo lực vào đầu thế kỉ thứ hai mốt; thách thức của những quốc gia dễ có xung đột; phản ứng quốc tế; sự chuyển đổi từ chiến tranh sang hòa bình và từ hòa bình sang an ninh; định nghĩa lại an ninh và xây dựng an ninh chung.

Hi vọng “Báo cáo phát triển con người 2005” sẽ đem lại cho bạn đọc những thông tin bổ ích. Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn !

                                                               Nguyễn Vũ 

  •  
     
  •