Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong thập niên đầu thế kỷ XXI

14/09/2009

TS. Phạm Quý Long (chủ biên) ;

Nhà xuất bản Từ điển bách khoa ; Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á ;

2009

nguyenvu

Khu vực Đông Bắc Á hiện nay đang ngày càng chứng tỏ là một khu vực nhạy cảm về chính trị và năng động về kinh tế, đặc biệt, một số nền kinh tế trong khu vực này đang có vai trò và ảnh hưởng rất rõ rệt đối với sự phát triển của nền kinh tế thế giới. Trong xu thế hòa dịu về chính trị, giảm thiểu đối đầu quân sự, gia tăng hội nhập và liên kết kinh tế giữa các quốc gia, kể cả nội vùng và ngoại vùng, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ắt cũng sẽ nằm trong vòng ảnh hưởng của xu thế đó, dù rằng mức độ ảnh hưởng có thể được người ta nhận biết trên nhiều mức độ khác nhau.

Khu vực Đông Bắc Á hiện nay đang ngày càng chứng tỏ là một khu vực nhạy cảm về chính trị và năng động về kinh tế, đặc biệt, một số nền kinh tế trong khu vực này đang có vai trò và ảnh hưởng rất rõ rệt đối với sự phát triển của nền kinh tế thế giới. Trong xu thế hòa dịu về chính trị, giảm thiểu đối đầu quân sự, gia tăng hội nhập và liên kết kinh tế giữa các quốc gia, kể cả nội vùng và ngoại vùng, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ắt cũng sẽ nằm trong vòng ảnh hưởng của xu thế đó, dù rằng mức độ ảnh hưởng có thể được người ta nhận biết trên nhiều mức độ khác nhau.

Trong những năm gần đây, cùng với những thay đổi nhanh chóng cả trên khía cạnh chính trị và kinh tế ở bán đảo Triều Tiên nói riêng, ở khu vực Đông Bắc Á nói chung, bản thân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng phải nhìn nhận lại về tính tất yếu khách quan của sự hội nhập quốc tế, của trào lưu chuyển đổi cơ chế kinh tế thị trường và họ đã chủ động hơn trong việc thúc đẩy chương trình cải cách kinh tế của mình.

Cuốn sách là kết quả của việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ tiến hành trong giai đoạn 2006 – 2007. Nội dung cuốn sách được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong bối cảnh khu vực thập niên đầu thế kỷ XXI; Chương 2:  Kinh tế; Chương 3: Chính trị, An ninh và Đối ngoại; Chương 4: Văn hóa – Xã hội.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng độc giả !

                                                    Nguyễn Vũ

 

  •  
     
  •