Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự ở Liên minh Châu Âu

15/07/2011

Đinh Công Tuấn (chủ biên) ;

Viện Nghiên cứu Châu Âu ; Nhà xuất bản Khoa học xã hội ;

2010

nguyenvu

Trong những năm gần đây, vấn đề xã hội dân sự được biết đến như một nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu và tìm cách quảng bá xây dựng ở nhiều quốc gia trên thế giới và khu vực. Trong bối cảnh đó, người ta nói đến một lý thuyết về tam giác phát triển, theo đó, trong mỗi quốc gia, cấu trúc xã hội chủ yếu bao gồm ba thành phần là: Nhà nước pháp quyền – kinh tế thị trường – xã hội dân sự. Đây là ba trụ cột của phát triển và vì thế người ta cho rằng giải quyết tốt mối quan hệ giữa ba yếu tố này sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đến sự phát triển của mỗi quốc gia.

Trong những năm gần đây, vấn đề xã hội dân sự được biết đến như một nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu và tìm cách quảng bá xây dựng ở nhiều quốc gia trên thế giới và khu vực. Trong bối cảnh đó, người ta nói đến một lý thuyết về tam giác phát triển, theo đó, trong mỗi quốc gia, cấu trúc xã hội chủ yếu bao gồm ba thành phần là: Nhà nước pháp quyền – kinh tế thị trường – xã hội dân sự. Đây là ba trụ cột của phát triển và vì thế người ta cho rằng giải quyết tốt mối quan hệ giữa ba yếu tố này sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đến sự phát triển của mỗi quốc gia.

Ngày nay, thừa nhận giá trị và phát huy vai trò của xã hội dân sự trong phát triển là xu hướng chung của các quốc gia trên thế giới. Thực tiễn ở nhiều quốc gia cho thấy, một xã hội dân sự với những cơ cấu và thiết chế lành mạnh có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông qua những tác động tích cực đến sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hoàn thiện nhà nước pháp quyền và bằng việc trực tiếp tổ chức để giải quyết những nhu cầu, lợi ích của người dân và cộng đồng. Có thể nói từ những năm 90 của thế kỷ XX, trên phạm vi toàn cầu vai trò của các tổ chức xã hội dân sự ngày càng được khẳng định, xét về mặt điều kiện lịch sử thì xã hội dân sự là một thành quả của sự phát triển lịch sử nhân loại và nó được xuất hiện lần đầu tiên, mạnh mẽ và rộng khắp tại Châu Âu – một trong những cái nôi văn minh nhất của nhân loại và tại đây xã hội dân sự đã đi tiên phong và tham gia giải quyết các vấn đề về giới, môi trường, nợ quốc tế, phòng chống HIV, gợi mở những tranh luận chính sách toàn cầu, phản biện xã hội, kiến nghị các chính sách bảo vệ các nhóm yếu thế xã hội, tham gia quản trị xã hội, góp phần thúc đẩy sự giải trình của nhà nước về các vấn đề kinh tế - xã hội, tăng cường cơ hội thảo luận các vấn đề, tạo lập các quỹ, thúc đẩy minh bạch, dân chủ hoá...

Vì những lý do trên cho nên việc nghiên cứu có hệ thống từ khái niệm cơ bản đến nguồn gốc, sự hình thành và phát triển của xã hội dân sự ở Châu Âu nói chung và ở từng nước đại diện nói riêng đã trở nên là việc rất cần thiết đối với mỗi quốc gia. Để giúp bạn đọc tìm hiểu kỹ hơn về lĩnh vực này chúng tôi hân hạnh được giới thiệu cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự ở Liên minh Châu Âu, do PGS.TS. Đinh Công Tuấn biên soạn, sách có độ dày 246 trang, khổ 14,5x20,5cm, in xong và nộp lưu chiểu tháng 8/2010, sách chứa đựng nhiều thông tin phong phú và chi tiết về vấn đề này, hy vọng sẽ đáp ứng sự mong đợi và tìm hiểu của nhiều độc giả.

Xin trân trọng giới thiệu!

                                                                                                Hà Vĩnh

  •  
     
  •