Ngoại giao Cộng hoà nhân dân Trung Hoa 30 năm cải cách mở cửa

15/07/2011

Lê Văn Mỹ (chủ biên) ;

Viện Nghiên cứu Trung Quốc ; Nhà xuất bản Khoa học xã hội ;

2010

nguyenvu

Sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (CHNDTH) ra đời là một trong những sự kiện trọng đại làm thay đổi cục diện thế giới, có thể nói với tư cách là một nước đang phát triển lớn nhất trên thế giới CHNDTH hay còn gọi là Trung Quốc đã và đang trở thành một thành viên quan trọng đặc biệt trong cộng đồng quốc tế.

Sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (CHNDTH) ra đời là một trong những sự kiện trọng đại làm thay đổi cục diện thế giới, có thể nói với tư cách là một nước đang phát triển lớn nhất trên thế giới CHNDTH hay còn gọi là Trung Quốc đã và đang trở thành một thành viên quan trọng đặc biệt trong cộng đồng quốc tế.

Với việc ra Nghị quyết Trung ương 3 khoá XI vào tháng 12/1978 Đảng cộng sản Trung Quốc đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử quan trọng trong giai đoạn xây dựng mới của mình, đó là quyết định chuyển hẳn trọng tâm lãnh đạo của Đảng sang lãnh đạo phát triển kinh tế, đồng thời cũng từ Nghị quyết này Trung Quốc đã chủ trương tiến hành cải cách và mở cửa nhằm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nghèo đói, lạc hậu và từng bước tiến lên con đường hiện đại hoá. Đây cũng chính là sự thay đổi mang tính sáng tạo, phát triển quan trọng trong đường lối đối ngoại của Đảng cộng sản Trung Quốc, trong suốt hành trình lịch sử 30 năm (1978-2008) Trung Quốc đã nhiều lần điều chỉnh chính sách, đường lối đối ngoại của mình điều đó đã thực sự đem lại những hiệu quả lớn lao, góp sức xây dựng chủ nghĩa xã hội cả bề rộng lẫn chiều sâu. Nét xuyên suốt của đường lối đối ngoại của Trung Quốc là tinh thần độc lập, tự chủ vì thế mỗi bước đi lên của mỗi kỳ đại hội là một bước sáng tạo mới, người ta có thể dễ dàng nhận thấy đường lối đối ngoại có nhiệu đặc điểm nổi bật đó là tính kế thừa, tính liên tục và tính phát triển tiến lên cùng thời đại.

Sau Mao Trạch Đông, các thế hệ lãnh đạo nối tiếp từ Đặng Tiểu Bình đến Giang Trạch Dân và nay là Hồ Cẩm Đào đã đưa vị trí Trung Quốc ngày càng tiến lên một tầm cao mới. Ngày nay, trong quá trình toàn cầu hoá, cục diện thế giới đang trong quá trình đa cực hóa, Trung Quốc đã bày tỏ lập trường sát cánh với các nước đang phát triển trên toàn thế giới. Để nhìn lại một cách tổng quát vấn đề ngoại giao của Trung Quốc trong 30 năm qua (từ 1978 đến 2008) chúng tôi hân hạnh được giới thiệu cuốn sách Ngoại giao Cộng hoà nhân dân Trung Hoa 30 năm cải cách mở cửa (1978-2008), đây là cuốn sách do TS. Lê Văn Mỹ cùng tập thể tác giả Viện Nghiên cứu Trung Quốc biên soạn, có độ dày 374 trang, khổ 14,5 x 20,5cm, in xong và nộp lưu chiểu tháng 3/2010, có thể coi đây là công trình mới nhất, chứa nhiều nội dung sâu sắc và phong phú nhất về lĩnh vực này, hy vọng sẽ giúp bạn đọc nhận biết và phán đoán được các bước đi mới tiếp theo trong con đường đối ngoại của Trung Quốc

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

                                                          Hà Vĩnh

  •  
     
  •