Những khía cạnh dân tộc – tôn giáo – văn hoá trong tam giác phát triển Việt Nam – Lào - Campuchia

15/07/2011

Phạm Đức Thành, Vũ Công Quý (đồng chủ biên) ;

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ; Nhà xuất bản Khoa học xã hội ;

2010

nguyenvu

Trong những năm gần đây, các tam giác phát triển có xu hướng được hình thành giữa các vùng tiếp giáp quốc gia nhằm tận dụng khả năng khai thác các luồng hàng hoá, lao động và vốn bằng cách sử dụng các nhân tố sản xuất bổ sung từ các quốc gia láng giềng. Hiện nay trong khu vực Đông Nam Á đã hình thành và đi vào hoạt động một số tam giác phát triển và điển hình là Tam giác phát triển Indonesia – Malaysia – Singapore; Indonesia – Malaysia – Thailand; vùng lãnh thổ phát triển Brunei – Indonesia – Malaysia – Phillipines...

Trong những năm gần đây, các tam giác phát triển có xu hướng được hình thành giữa các vùng tiếp giáp quốc gia nhằm tận dụng khả năng khai thác các luồng hàng hoá, lao động và vốn bằng cách sử dụng các nhân tố sản xuất bổ sung từ các quốc gia láng giềng. Hiện nay trong khu vực Đông Nam Á đã hình thành và đi vào hoạt động một số tam giác phát triển và điển hình là Tam giác phát triển Indonesia – Malaysia – Singapore; Indonesia – Malaysia – Thailand; vùng lãnh thổ phát triển Brunei – Indonesia – Malaysia – Phillipines...

Nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết và hợp tác giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, tại cuộc họp giữa 3 thủ tướng của 3 quốc gia vào tháng 1/2002 và tháng 12/2009 ở Thành phố Hồ Chí Minh, ý tưởng về một Tam giác phát triển khu vực biên giới ba nước bao gồm ba tỉnh Đông Bắc Campuchia, ba tỉnh Nam Lào và bốn tỉnh Tây Nguyên Việt Nam đã được hình thành và trở thành một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong hợp tác phát triển giữa ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia. Tuy mới được phê chuẩn vừa tròn ba năm, nhưng trước sự quan tâm của cả ba nước, quy hoạch tổng thể phát triển biên giới ba nước đã và đang từng bước được triển khai và đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ, đặc biệt là trong việc đầu tư vào nghiên cứu các vấn đề liên quan đến khía cạnh dân tộc, tôn giáo và văn hoá. Để giúp bạn đọc có nhiều thông tin chi tiết hơn về  vấn đề này chúng tôi hân hạnh được giới thiệu cuốn sách Những khía cạnh dân tộc, tôn giáo, văn hoá trong Tam giác phát triển Việt Nam  - Lào – Campuchia, với độ dày 280 trang, khổ 14,5 x 20,5cm, in xong và nộp lưu chiểu tháng 3/2010, cuốn sách là kết quả của các cuộc điều tra, nghiên cứu của PGS.TS. Phạm Đức Thành và TS. Vũ Công Quý cùng một số nhà khoa học khác của cả Lào, Campuchia và Việt Nam thực hiện trong nhiều năm, mục tiêu của cuốn sách là làm sáng tỏ những khía cạnh tộc người và tôn giáo qua đó cố gắng làm rõ nội hàm văn hoá vật thể và phi vật thể của các tộc người trong vùng Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung cuốn sách được chia làm các chương sau:

Chương I: Một số vấn đề về Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia;

Chương II: Những khía cạnh dân tộc, tôn giáo, văn hoá ở bốn tỉnh Tây Nguyên;

Chương III: Những khía cạnh dân tộc, tôn giáo, văn hoá ở ba tỉnh Nam Lào;

Chương IV: Những khía cạnh dân tộc, tôn giáo, văn hoá ở ba tỉnh Đông Bắc Campuchia;

Chương V: Những nét tương đồng và khác biệt về đặc trưng tộc người, tôn giáo, văn hoá ở vùng tam giác phát triển.

Hy vọng cuốn sách sẽ trở thành tư liệu hữu ích đối với đông đảo độc giả.

Xin trân trọng giới thiệu!

                                                    Hà Vĩnh

  •  
     
  •