Quyền con người tiếp cận đa ngành và liên ngành luật học

23/07/2011

Võ Khánh Vinh (chủ biên) ;

Viện Khoa học xã hội Việt Nam ; Nhà xuất bản Khoa học xã hội ;

2010

nguyenvu

Quyền con người là thành quả phát triển lâu dài của lịch sử xã hội loài người, là một trong những giá trị tinh thần quý báu nhất, cao cả nhất của nền văn minh nhân loại trong thời đại ngày nay. Vấn đề đặt ra là phải nhận thức được một cách sâu sắc, toàn diện giá trị của quyền con người và phát huy có hiệu quả cho sự phát triển của con người. Chính vì thế mà quyền con người được nhiều ngành khoa học xã hội quan tâm nghiên cứu.

Quyền con người là thành quả phát triển lâu dài của lịch sử xã hội loài người, là một trong những giá trị tinh thần quý báu nhất, cao cả nhất của nền văn minh nhân loại trong thời đại ngày nay. Vấn đề đặt ra là phải nhận thức được một cách sâu sắc, toàn diện giá trị của quyền con người và phát huy có hiệu quả cho sự phát triển của con người. Chính vì thế mà quyền con người được nhiều ngành khoa học xã hội quan tâm nghiên cứu.

Tiếp cận theo hướng đa ngành và liên ngành về quyền con người đang được hình thành và khẳng định ở nhiều nước trên thế giới, mang lại những giá trị to lớn trên nhiều phương diện cả về mặt khoa học và cuộc sống. Nghiên cứu quyền con người theo phương pháp đa ngành và liên ngành luật học không những tạo nên hệ thống tri thức tổng hợp về quyền con người, tạo ra môi trường rộng lớn hơn, dân chủ hơn cho nghiên cứu quyền con người, kết quả nghiên cứu sẽ phục vụ tốt hơn, đảm bảo, tôn trọng, thực hiện và bảo vệ quyền con người tốt hơn mà còn có tính liên kết các cơ quan, tổ chức và chuyên gia nghiên cứu về quyền con người trong tất cả các khoa học về pháp lý.

Để giúp bạn đọc tìm hiểu về những vấn đề này chúng tôi hân hạnh được giới thiệu cuốn sách Quyền con người: Tiếp cận đa ngành và liên ngành luật học, gồm 2 tập, do GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam chủ biên, tập 1 có độ dày 383 trang, tập 2 có 350 trang, khổ 16x24cm, in xong và nộp lưu chiểu tháng 3/2010, đây là công trình nghiên cứu trong khuôn khổ Dự án “Diễn đàn giáo dục về quyền con người ở bậc đại học và sau đại học” thuộc Chương trình Quản trị công và Cải cách hành chính theo Hiệp định tài trợ giữa Chính phủ Đan Mạch và Việt Nam, nội dung cuốn sách tập trung vào các vấn đề như: Những vấn đề lý luận, lịch sử về quyền con người, đảm bảo thực hiện và cơ chế bảo vệ quyền con người; Bảo vệ quốc tế quyền con người; Quyền con người ở Việt Nam: Những vấn đề chung; Quyền con người và các ngành luật. Đây là công trình rất có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn với nhiều nội dung sâu sắc và phong phú hy vọng sẽ đáp ứng được sự mong mỏi của bạn đọc.

Xin trân trọng giới thiệu !

                                                            Hà Vĩnh

  •  
     
  •