Những chuyển đổi đã ban hành và qua thực tế từ cấp độ toàn cầu đến địa phương: Các cách phân tích phương pháp luận, liên ngành và phản biện

04/06/2012

Nhà xuất bản Trí thức ; Cơ quan phát triển Pháp (AFD) ; Viện KHXH Việt Nam ;

2011

nguyenvu

Viện Khoa học xã hội Việt Nam (VASS), Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Viện Nghiên cứu Pháp triển Pháp (IRD), Đại học Nantes, Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp (ÉFEO) và cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) đồng hỗ trợ tổ chức Khoá học mùa hè về khoa học xã hội “Khoá học Tam Đảo” trong khuôn khổ thoả thuận đối tác giai đoạn 2010-2013 nhằm mục đích tổ chức khoá đào tạo đa ngành chất lượng cao, xây dựng diễn đàn đối thoại về các chính sách và thu hút đông đảo đối tượng trong và ngoài giới học thuật tại khu vực Đông Nam Á.

Viện Khoa học xã hội Việt Nam (VASS), Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Viện Nghiên cứu Pháp triển Pháp (IRD), Đại học Nantes, Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp (ÉFEO) và cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) đồng hỗ trợ tổ chức Khoá học mùa hè về khoa học xã hội “Khoá học Tam Đảo” trong khuôn khổ thoả thuận đối tác giai đoạn 2010-2013 nhằm mục đích tổ chức khoá đào tạo đa ngành chất lượng cao, xây dựng diễn đàn đối thoại về các chính sách và thu hút đông đảo đối tượng trong và ngoài giới học thuật tại khu vực Đông Nam Á.

Cuốn kỷ yếu này ghi lại những tham luận và thảo luận được thực hiện trong khuôn khổ các phiên học toàn thể và lớp học chuyên đề với chủ đề chung là “những chuyển đổi” diễn ra từ ngày 16-24/7/2010 tại Hà Nội và Tam Đảo. Với các tình huống đa dạng, khoá học đề cập đến 4 chủ đề nghiên cứu chính sau:

1.     Chuyển đổi nông nghiệp;

2.     Chuyển đổi kinh tế thông qua phân tích định tính và định lượng;

3.     Các phương pháp điều tra điền dã trong nhân học xã hội học phát triển;

4.     Chuyển đổi dân số và chuyển đổi gia đình.

Hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc xa gần, nhất là cho những ai đang làm công tác nghiên cứu.

Xin trân trọng giới thiệu.

                                   

                                                                                                                                                                    Phạm Vĩnh Hà

  •  
     
  •