Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tập 7

06/06/2012

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam ;

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam ; Nhà xuất bản Khoa học xã hội ;

2011

nguyenvu

Với quyết định số 689/TTg ngày 24 tháng 10 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Bảo tàng) được chính thức thành lập. Trong 15 năm qua, Bảo tàng đã từng bước xây dựng và phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi phương diện: Nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, giới thiệu văn hoá… về các dân tộc trong nước và quốc tế. Trên cơ sở các hoạt động khoa học và thực tiễn, Bảo tàng đã có được những ấn phẩm rất có giá trị, trong đó phải bàn tới hệ thống các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, ấn phẩm đầu tiên thuộc hệ thống này đã ra mắt bạn đọc lần đầu tiên vào năm 1999 và cho đến nay là tập thứ 7, khi Bảo tàng tròn 15 tuổi.

Với quyết định số 689/TTg ngày 24 tháng 10 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Bảo tàng) được chính thức thành lập. Trong 15 năm qua, Bảo tàng đã từng bước xây dựng và phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi phương diện: Nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, giới thiệu văn hoá… về các dân tộc trong nước và quốc tế. Trên cơ sở các hoạt động khoa học và thực tiễn, Bảo tàng đã có được những ấn phẩm rất có giá trị, trong đó phải bàn tới hệ thống các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, ấn phẩm đầu tiên thuộc hệ thống này đã ra mắt bạn đọc lần đầu tiên vào năm 1999 và cho đến nay là tập thứ 7, khi Bảo tàng tròn 15 tuổi.

Như một hình thức công bố không định kỳ những kết quả nghiên cứu, ấn phẩm Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vừa phản ánh những hoạt động đa dạng của Bảo tàng vừa có ý nghĩa tập hợp các kết quả nghiên cứu về nhân học/dân tộc học. Mỗi tập sách, dù dày hay mỏng cũng đã như một diễn đàn dành cho nhiều tác giả trình bày nhiều vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau mà Bảo tàng bao quát và muốn giới thiệu tới độc giả.

Ngoài ý nghĩa trên Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tập 7 còn được xuất bản nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Bảo tàng. Trong nội dung cuốn sách có một số bài viết dưới góc độ nhìn nhận lại một số lĩnh vực hoạt động của Bảo tàng trong chặng đường đã qua trên cả bình diện thành tựu, kinh nghiệm và cả những vấn đề đang đặt ra đối với sự phát triển của Bảo tàng. Bên cạnh đó, cũng như 6 tập trước, cuốn sách còn đăng tải những chuyên luận khảo cứu chuyên sâu về một số khía cạnh đời sống và văn hoá các dân tộc.

Chi tiết cuốn sách bao gồm các phần mục như sau: Phần 1: Vấn đề chung (03 bài). Phần 2: Hoạt động nghiên cứu – sưu tầm (04 bài). Phần 3: Hoạt động trưng bày (03 bài). Phần 4: Hoạt động giáo dục và trình diễn (02 bài). Phần 5: Công tác bảo quản (02 bài). Phần 6: Photovoice, phim cộng đồng và làm việc với cộng đồng (03 bài). Phần 7: Văn hoá và cuộc sống các dân tộc (06 bài).

Hy vọng các thông tin nêu trên sẽ đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của nhiều bạn đọc. Trân trọng giới thiệu.

 

Phạm Vĩnh Hà

  •  
     
  •