Kinh tế, chính trị thế giới năm 2010 và triển vọng năm 2011

08/06/2012

TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ biên) ;

Nhà xuất bản Khoa học xã hội ; Viện Kinh tế và Chính trị thế giới ;

2011

nguyenvu

Cuốn sách này là kết quả của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp bộ do Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới thực hiện. Các tác giả tập trung phân tích những đặc điểm cơ bản, xu hướng nổi bật thể hiện qua các sự kiện quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến kinh tế, chính trị thế giới năm 2010. Nguồn dữ liệu được sử dụng là dữ liệu thứ cấp trong và ngoài nước. Trong các phân tích và đánh giá của mình, các tác giả đã cố gắng sử dụng các số liệu có tính hệ thống của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Ngân hàng Thế giới (WB) và một số tổ chức quốc tế khác, cũng như các số liệu chính thức của các quốc gia.

Cuốn sách này là kết quả của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp bộ do Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới thực hiện. Các tác giả tập trung phân tích những đặc điểm cơ bản, xu hướng nổi bật thể hiện qua các sự kiện quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến kinh tế, chính trị thế giới năm 2010. Nguồn dữ liệu được sử dụng là dữ liệu thứ cấp trong và ngoài nước. Trong các phân tích và đánh giá của mình, các tác giả đã cố gắng sử dụng các số liệu có tính hệ thống của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Ngân hàng Thế giới (WB) và một số tổ chức quốc tế khác, cũng như các số liệu chính thức của các quốc gia.

Nội dung cuốn sách được trình bày trong 4 chương.
        Chương 1: Kinh tế thế giới năm 2010. Chương này phân tích những đặc điểm cơ bản và xu hướng phát triển nổi bật của kinh tế thế giới năm 2010.

Chương 2: Chính trị thế giới năm 2010. Các tác giả tập trung phân tích những đặc điểm cơ bản và xu hướng phát triển nổi bật của kinh tế thế giới năm 2010. 

Chương 3: Kinh tế và chính trị của một số nước và khu vực năm 2010. Tập trung phân tích tình hình kinh tế và chính trị của Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang  Nga, Liên minh Châu Âu, Ấn Độ và ASEAN.

Chương 4: Triển vọng kinh tế và chính trị thế giới năm 2011 và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam. Tập thể tác giả đưa ra một số nhận định về những đặc điểm cơ bản và xu hướng phát triển nổi bật của tình hình kinh tế và chính trị thế giới năm 2011, một số kiến nghị chính sách cho Việt Nam. 

Xin trân trọng giới thiệu !

 

Nguyễn Vũ

  •  
     
  •