• Kinh tế và chính trị thế giới năm 2011 và triển vọng năm 2012

  Kinh tế và chính trị thế giới năm 2011 và triển vọng năm 2012

  Tác giả: PGS. TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn (chủ biên)

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Viện Kinh tế và Chính trị thế giới

  Năm xuất bản:

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Năm 2011 khép lại với nhiều diễn biến kinh tế và chính trị toàn cầu gây cảm xúc trái chiều. Sau khủng hoảng tài chính Châu Á 1997 - 1998, khủng hoảng kinh tế thế giới 2008 - 2009, năm 2011 chứng kiến nền kinh tế toàn cầu chật vật đạt mức tăng trưởng thấp hơn dự kiến, lạm phát và thất nghiệp cao nhưng mang tính địa phương, thị trường tài chính ảm đạm, nợ công lan rộng và đặc biệt trầm trọng ở khu vực đồng euro, giá hàng hoá nhiên liệu gia tăng... Tất cả cảnh báo về một tương lai kinh tế năm 2012 không sáng sủa do quá nhiều mâu thuẫn phức tạp và nhiều điểm nóng bất trắc về kinh tế - xã hội.

 • Kinh tế và chính trị thế giới đến năm 2020

  Kinh tế và chính trị thế giới đến năm 2020

  Tác giả: Lưu Ngọc Trịnh (Chủ biên)

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Viện Kinh tế và Chính trị thế giới

  Năm xuất bản:

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Đại hội XI Đảng cộng sản Việt Nam diễn ra vào tháng 1/2011 đã chỉ ra rằng việc tổng kết thực tiễn, lý luận và đường lối đã thực hiện cũng như việc đề ra và triển khai thực hiện các đường lối, chính sách cho giai đoạn tới sẽ không thể chính xác được nếu như chúng ta không hiểu chúng ta đang sống trong một thế giới như thế nào, nó đang và sẽ tiến triển ra sao, các nước trong khu vực chịu tác động như thế nào, có vai trò và ứng phó ra sao trong thế giới đó. Chính vì thế tác giả cuốn sách đã cho rằng việc nghiên cứu “Kinh tế và chính trị thế giới đến năm 2020” là một nhiệm vụ hết sức cần thiết nhằm cung cấp cho Đảng và Nhà nước cũng như người dân nói chung những nhận thức sát thực về thế giới ngày nay.

 • Tác động xã hội vùng của các khu công nghiệp ở Việt Nam

  Tác động xã hội vùng của các khu công nghiệp ở Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Bình Giang (Chủ biên)

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Viện Kinh tế và Chính trị thế giới

  Năm xuất bản:

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Trong quá trình phát triển đất nước nhiều hoạt động kinh tế gây ra những vấn đề về xã hội. Rồi đến lượt các vấn đề xã hội đó lại làm nảy sinh những hệ quả về mặt chính trị. Trong khi những hoạt động kinh tế có thể điều chỉnh khi phát hiện thấy sự bất hợp lý, thì các vấn đề xã hội lại không dễ gì khắc phục. Các hệ quả về mặt chính trị của chúng lại càng khó giải quyết. Vì vậy, sớm phát hiện các hệ quả xã hội của các hoạt động kinh tế để kịp thời điều chỉnh các hoạt động đó là cần thiết. Phát triển khu công nghiệp là một trong các hoạt động kinh tế làm nảy sinh những hệ quả xã hội cả tích cực lẫn tiêu cực. Tác động xã hội vùng của một khu công nghiệp chính là các tác động trực tiếp và gián tiếp tới cuộc sống của những người dân ở các địa phương lân cận khu công nghiệp đó. Một khu công nghiệp có rất nhiều tác động xã hội vùng, chẳng hạn, tác động tới việc làm và nghề nghiệp; thu nhập và mức sống; cơ hội tiêu dùng và dịch vụ công cộng; đô thị hóa và cơ sở hạ tầng; tác động về mặt nhân khẩu học; tác động về môi trường và sức khỏe; tác động tới trật tự an toàn xã hội; tác động tới văn hóa và giá trị truyền thống.... Cuốn sách là kết quả của nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu khoa học theo Nghị định thư “Khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam: Những tác động xã hội vùng” do Viện Kinh tế và Chính trị thế giới thực hiện trong hai năm 2010 và 2011. Cuốn sách tập trung vào phát hiện, đánh giá và phân tích các tác động xã hội vùng của việc phát triển khu công nghiệp tới cộng đồng dân dân cư ở các địa phương xung quanh khu công nghiệp. Đồng thời giới thiệu một số kinh nghiệm của các nước Đông Á về tác động xã hội vùng của khu công nghiệp. Nội dung được trình bày trong 3 chương. Chương 1 - Sự phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam -  khái quát lịch sử phát triển, đặc trưng của các khu công nghiệp ở Việt Nam.Chương 2 - Tác động xã hội vùng của các khu công nghiệp ở Việt Nam - trình bày các kết quả nghiên cứu về các tác động xã hội vùng ở Việt Nam.

 • Kinh tế, chính trị thế giới năm 2010 và triển vọng năm 2011

  Kinh tế, chính trị thế giới năm 2010 và triển vọng năm 2011

  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ biên)

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Viện Kinh tế và Chính trị thế giới

  Năm xuất bản: 2011

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Cuốn sách này là kết quả của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp bộ do Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới thực hiện. Các tác giả tập trung phân tích những đặc điểm cơ bản, xu hướng nổi bật thể hiện qua các sự kiện quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến kinh tế, chính trị thế giới năm 2010. Nguồn dữ liệu được sử dụng là dữ liệu thứ cấp trong và ngoài nước. Trong các phân tích và đánh giá của mình, các tác giả đã cố gắng sử dụng các số liệu có tính hệ thống của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Ngân hàng Thế giới (WB) và một số tổ chức quốc tế khác, cũng như các số liệu chính thức của các quốc gia.

 • Phát triển dịch vụ hậu cần (logistics) trong tiến trình hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN

  Phát triển dịch vụ hậu cần (logistics) trong tiến trình hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN

  Tác giả: TS. Phạm Thị Thanh Bình

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Viện Kinh tế và Chính trị thế giới

  Năm xuất bản: 2009

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình hội nhập AEC, tháng 12/2006 tại Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN, các Bộ trưởng quyết định đưa thêm lĩnh vực hậu cần (logistics) vào danh mục ưu tiên hội nhập. Hậu cần chính thức trở thành lĩnh vực ưu tiên thứ 12 trong danh mục các lĩnh vực ưu tiên hội nhập. ASEAN hy vọng hội nhập nhanh các lĩnh vực ưu tiên này sẽ tạo ra bước đột phá, tạo đà và tăng hiệu ứng lan toả sang các lĩnh vực khác.     Vậy hậu cần là gì và tại sao phải tập trung vào lĩnh vực hậu cần để thúc đẩy nhanh tiến trình hội nhập? Hậu cần được hiểu là bao gồm mạng lưới các hoạt động tác động qua lại, tương tác với nhau ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế nhằm chuyển đổi và di dời các nguồn lực kinh tế (nguồn nhân lực, nguyên liệu và các sản phẩm đầu vào khác) từ nơi các nguồn lực đó được khai thác hoặc tập trung tới nơi cần thiết cho quá trình sản xuất, tiêu dùng hàng hoá hoặc dịch vụ đó. Mạng lưới này bao gồm các mối liên kết giao thông vận tải, thông tin viễn thông đa phương diện (dưới nhiều hình thức khác nhau), các nút trạm giao thông liên quan đến sự chuyển giao, dự trữ, các loại giấy phép bàn giao thanh toán, quá trình đóng gói và phân phối sản phẩm.

 • “Kinh tế, chính trị thế giới năm 2008 và triển vọng năm 2009”

  “Kinh tế, chính trị thế giới năm 2008 và triển vọng năm 2009”

  Tác giả: PGS.TS. Lưu Ngọc Trịnh (chủ biên)

  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế và Chính trị thế giới Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa.

  Năm xuất bản: 2009

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: “Kinh tế, chính trị thế giới năm 2008 và triển vọng năm 2009” là nhiệm vụ do Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam giao cho Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới thực hiện với mục tiêu: Cung cấp các thông tin đã được phân tích chuyên sâu về kinh tế và chính trị thế giới năm 2008 -2009, trên cơ sở đó đưa ra một số gợi ý cho Việt Nam. Với mục tiêu đó, cuốn sách đã tập trung nghiên cứu và phân tích những vấn đề như: Tìm hiểu đặc điểm và xu hướng phát triển cơ bản và nổi bật của nền kinh tế và chính trị thế giới năm 2008; Dự báo tình hình kinh tế và chính trị thế giới (tập trung vào xu hướng và những vấn đề chủ yếu trong năm 2009); Đánh giá những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam nhìn từ khía cạnh kinh tế và chính trị. Qua đó đưa ra một số kiến nghị về đối sách kinh tế cho Việt Nam. Cuốn sách gồm 5 chương:

 • “Kinh tế, chính trị thế giới năm 2006 và triển vọng năm 2007”

  “Kinh tế, chính trị thế giới năm 2006 và triển vọng năm 2007”

  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Thắng Nguyễn Hồng Ca

  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế và Chính trị thế giới Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2007

  Người dịch: thudt

  Mô tả: Trên cơ sở mục tiêu đó, cuốn sách “Kinh tế, chính trị Thế giới năm 2006 và triển vọng năm 2007”, do TS. Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Hồng Ca (đồng chủ biên), khổ 14,5x20,5cm, Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản tháng 7 năm 2007 đã tập trung làm sáng tỏ những đặc điểm và xu hướng phát triển cơ bản của kinh tế thế giới năm 2006-2007; Dự báo tình hình kinh tế và chính trị thế giới năm 2007 (những đặc điểm và xu hướng phát triển chủ yếu). Qua đó, đánh giá những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam nhìn từ khía cạnh kinh tế - chính trị và đưa ra một số kiến nghị về đối sách của Việt Nam.

 • “Kinh tế Việt Nam đổi mới và phát triển”

  “Kinh tế Việt Nam đổi mới và phát triển”

  Tác giả: TSKH. Võ Đại Lược

  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế và Chính trị thế giới Nhà xuất bản Thế giới

  Năm xuất bản: 2007

  Người dịch: thudt

  Mô tả: Cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1 “Bối cảnh quốc tế và chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam ” gồm những bài viết về “Toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế”; “Bối cảnh quốc tế và chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam”; “Kinh tế đối ngoại của nước ta hiện nay tình hình và giải pháp”; “Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

 • “Kinh tế và chính trị thế giới năm 2007 triển vọng năm 2008”

  “Kinh tế và chính trị thế giới năm 2007 triển vọng năm 2008”

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Xuân Thắng TS. Chu Đức Dũng TS. Đặng Xuân Thanh

  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế và Chính trị thế giới Nhà xuất bản Từ điển bách khoa

  Năm xuất bản: 2008

  Người dịch: thuyntm

  Mô tả:  

 • “Gia nhập WTO: kinh nghiệm Hàn Quốc và định hướng của Việt Nam”

  “Gia nhập WTO: kinh nghiệm Hàn Quốc và định hướng của Việt Nam”

  Tác giả: TS. Lưu Ngọc Trịnh

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Viện Kinh tế và Chính trị thế giới

  Năm xuất bản: 2007

  Người dịch: thuyntm

  Mô tả:  

 • “Nghiên cứu so sánh tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ”

  “Nghiên cứu so sánh tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ”

  Tác giả: TS. Phạm Thái Quốc

  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế và Chính trị thế giới Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản:

  Người dịch: thuyntm

  Mô tả:  

 •  
   
 •