• Quá trình phát triển kinh tế - xã hội nông thôn ở Trung Quốc (1978-2008)

  Quá trình phát triển kinh tế - xã hội nông thôn ở Trung Quốc (1978-2008)

  Tác giả: Nguyễn Xuân Cường

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Trung Quốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2010

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Cải cách và phát triển nông thôn là yếu tố quan trọng hàng đầu để ổn định tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của các nước nông nghiệp. Đồng thời, phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại là nội dung then chốt của tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, là cơ sở vững chắc cho quá trình chuyển biến từ xã hội nông nghiệp lạc hậu sang xã hội công nghiệp hiện đại. Trung Quốc là nước nông nghiệp lớn với dân số đông nhất thế giới, trong hơn 30 năm qua, đặc biệt là từ khi tiến hành cải cách mở cửa từ năm 1978 đến nay, Trung Quốc đã giành được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện đặc biệt là trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế  - xã hội nông thôn theo hướng công nghiệp hiện đại, mở cửa và hợp lý hơn.

 • Ngoại giao Cộng hoà nhân dân Trung Hoa 30 năm cải cách mở cửa

  Ngoại giao Cộng hoà nhân dân Trung Hoa 30 năm cải cách mở cửa

  Tác giả: Lê Văn Mỹ (chủ biên)

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Trung Quốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2010

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (CHNDTH) ra đời là một trong những sự kiện trọng đại làm thay đổi cục diện thế giới, có thể nói với tư cách là một nước đang phát triển lớn nhất trên thế giới CHNDTH hay còn gọi là Trung Quốc đã và đang trở thành một thành viên quan trọng đặc biệt trong cộng đồng quốc tế.

 • Văn hoá Đông Á trong tiến trình hội nhập

  Văn hoá Đông Á trong tiến trình hội nhập

  Tác giả: Đỗ Tiến Sâm Phạm Duy Đức (đồng chủ biên)

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Trung Quốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia

  Năm xuất bản: 2010

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả:  

 • ”Trung Quốc năm 2007 – 2008”

  ”Trung Quốc năm 2007 – 2008”

  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Tiến Sâm (chủ biên)

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Từ điển bách khoa Viện Nghiên cứu Trung Quốc

  Năm xuất bản: 2008

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Đối với Trung Quốc, năm 2007 và 2008 là hai năm diễn ra nhiều sự kiện lớn. Để cung cấp cho bạn đọc những thông tin này, cuối năm 2008, Nhà xuất bản Từ điển bách khoa đã cho ra mắt cuốn ”Trung Quốc năm 2007 – 2008” do PGS. TS. Đỗ Tiến Sâm chủ biên. Đây là kỷ yếu hội thảo được Viện Nghiên cứu Trung Quốc tổ chức.       Năm 2007 là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XVII của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại hội đã đề ra phương hướng phát triển đất nước với những mục tiêu mới; đồng thời bầu ra Ban lãnh đạo mới theo hướng vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XVIII sẽ diễn ra vào năm 2013.       Năm 2008 là năm diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh và kỷ niệm 30 năm Hội nghị Trung ương 3 khoá XI - mở đầu công cuộc cải cách mở cửa.

 • “15 năm xây dựng và phát triển”

  “15 năm xây dựng và phát triển”

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Trung Quốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2008

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, nhằm ghi lại những đóng góp nhiều mặt thể hiện bước trưởng thành của tập thể và mỗi thành viên, Viện Nghiên cứu Trung Quốc tổ chức biên soạn cuốn “Viện Nghiên cứu Trung Quốc – 15 năm xây dựng và phát triển (1993 - 2008)”.       Cuốn sách gồm 2 phần chính:       Phần I: Những vấn đề chung bao gồm 3 nội dung: Viện Nghiên cứu Trung Quốc – Nhìn lại 15 năm và phương hướng hoạt động trong thời gian tới; Văn bản pháp quy; Các phần thưởng cao quý được nhà nước trao tặng.        Phần II: Con người và tác phẩm giới thiệu về từng gương mặt cụ thể cùng với Thư mục những công trình khoa học (nếu có) của các thế hệ cán bộ viên chức đã và đang công tác tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc từ khi thành lập năm 1993 đến nay.

 • “Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa: Ngoại giao trong bối cảnh quốc tế mới”

  “Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa: Ngoại giao trong bối cảnh quốc tế mới”

  Tác giả: TS. Lê Văn Mỹ

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Trung Quốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2007

  Người dịch: thudt

  Mô tả: Sách dày 235 trang, khổ 15x22cm, gồm 2 phần chính. Phần I: Chiến lược ngoại giao của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa sau Chiến tranh Lạnh. Trình bày về chiến lược ngoại giao của Trung Quốc từ khi tiến hành cải cách và mở cửa, đặc biệt sau khi Chiến trạnh Lạnh kết thúc. Những nét đáng chú ý của ngoại giao Trung Quốc là đã có những nhận thức và thái độ mới đối với tổ chức và cơ chế đa phương. Từ chỗ thận trọng quan sát, Trung Quốc đã chuyển sang chủ động và tích cực tham gia trực tiếp. Ngoại giao kinh tế đầu thế kỷ XXI được tăng cường chưa từng có với mục tiêu chính sách là thông qua một loạt hoạt động để dành lấy không gian thị trường quốc tế rộng rãi hơn. Về an ninh và hợp tác trong khu vực, Trung Quốc đề xướng mô hình lý luận và nguyên tắc chính sách mới: hoà thuận, an ninh, hợp tác cùng tiến bộ, tin cậy lẫn nhau. Trung Quốc còn nhấn mạnh tôn trọng tính đa dạng của các nền văn minh, mưu cầu phát triển chung.

 • “Phong cách Nghệ thuật thơ từ Tô Đông Pha”

  “Phong cách Nghệ thuật thơ từ Tô Đông Pha”

  Tác giả: Nguyễn Thị Thu Phương

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Trung Quốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2006

  Người dịch: admin

  Mô tả: Năm 2006 Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã cho ra mắt ban đọc cuốn chuyên luận Phong cách Nghệ thuật thơ từ Tô Đông Pha của Nguyễn Thị Thu Phương, Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện KHXH Việt Nam. Sách dày 315 trang, khổ 14,5x20,5cm, được hình thành trên cơ sở bản luận án tiến sĩ ngữ văn cùng tên dưới sự hướng dẫn của GS. Nguyễn Khắc Phi. Nội dung cuốn sách bao gồm ba chương. Chương I: Cơ sở hình thành phong cách thơ từ Tô Đông Pha, tác giả khẳng định truyền thống và hiện đại là hai giá trị mà Tô Đông Pha đã sử dụng làm xuất phát điểm trong hành trình tìm kiếm con đường nghệ thuật cho riêng mình và sự sóng đôi của những giá trị truyền thống và tinh thần đương đại bên cạnh những quan niệm cá nhân ẩn chứa không ít nhân tố gần gũi với con người ngày nay trong hệ thống lí luận thơ ca Tô Đông Pha đã làm nên một sức hút nghệ thuật đặc biệt.

 • “Công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn ở Đài Loan”

  “Công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn ở Đài Loan”

  Tác giả: TS. Nguyễn Đình Liêm

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Trung Quốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2006

  Người dịch: admin

  Mô tả: Sau khi Quốc dân đảng thất bại trong cuộc nội chiến ở Lục địa rút ra Đài Loan, chính quyền Tưởng Giới Thạch đã lựa chọn chiến lược phát triển hòn đảo nhỏ bé này trước hết bằng nông nghiệp, lấy phát triển nông nghiệp làm khâu “đột phá”, sau đó dùng thặng dư tích luỹ được trong nông nghiệp để phát triển công nghiệp. Có thể nói đó là nghịch lý đối với một lãnh thổ mà diện tích để phát triển được nông nghiệp rất nhỏ bé. Vậy mà, Đài Loan đã làm được và đã thành công. Năm 2006 Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã xuất bản cuốn sách “Công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn ở Đài Loan”, tác giả Nguyễn Đình Liêm, Viện Nghiên cứu Trung Quốc. Sách dày 359 trang, khổ 14,5x20,5cm được hoàn thành trên cơ sở bổ sung và hoàn thiện luận án tiến sĩ của tác giả. Luận án được giải 3 giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật dành cho các luận án tiến sĩ bảo vệ xuất sắc do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam trao tặng.

 • “Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, những sự kiện 1961 – 1970”

  “Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, những sự kiện 1961 – 1970”

  Tác giả: TS. Nguyễn Đình Liêm

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Trung Quốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2006

  Người dịch: admin

  Mô tả:  Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hoá, kinh tế… Nhân dân hai nước đã từng có mối quan hệ lịch sử lâu đời và ảnh hưởng lẫn nhau trên nhiều phương diện. Đặc biệt từ sau ngày 18.01.1950 khi Việt Nam và Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, bắt đầu một trang sử mới.  Tập sách sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn vừa cụ thể vừa bao quát về một giai đoạn lịch sử của 10 năm có nhiều sự kiện quan trọng đáng ghi nhớ trong mối quan hệ giữa hai nước những năm 1961 - 1970. Sách dày 1097 trang, khổ 14,5x20,5cm đã sưu tập được một khối lượng tư liệu sự kiện lịch sử hết sức đồ sộ, phản ánh đúng nội dung hàm chứa trong đó, với những tính chất đa dạng, bao gồm các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hoá, giáo dục…

 • “Vấn đề tam nông ở Trung Quốc: thực trạng và giải pháp

  “Vấn đề tam nông ở Trung Quốc: thực trạng và giải pháp"

  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Tiến Sâm

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Trung Quốc Nhà xuất bản Từ điển bách khoa

  Năm xuất bản: 2008

  Người dịch: thuyntm

  Mô tả:  

 • “Trung Quốc với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”

  “Trung Quốc với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”

  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Tiến Sâm

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Trung Quốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2008

  Người dịch: thuyntm

  Mô tả:      

 •  
   
 •