• Cẩm nang các nước Châu Phi

  Cẩm nang các nước Châu Phi

  Tác giả: Đỗ Đức Định, Giang Thiệu Thanh (đồng chủ biên)

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông Nhà xuất bản Từ điển bách khoa

  Năm xuất bản: 2010

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Như chúng ta đã biết Châu Phi là khu vực lớn thứ ba trên thế giới, chiếm 20.3% diện tích lãnh thổ và 13% dân số toàn cầu. Đây là khu vực có phần lớn đất đai nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, tiếp giáp với Đại Tây dương ở phía Tây, Ấn Độ Dương và biển Đỏ ở phía Đông, Địa Trung Hải ở phía Bắc. Khu vực Châu Phi bao gồm 54 nước, trong đó có 48 quốc gia thuộc vùng đất liền và 6 quốc gia ven biển, được chia thành 5 vùng lãnh thổ cơ bản là: Trung Phi, Đông Phi, Bắc Phi, Nam Phi và Tây Phi.

 • Văn hoá Đông Nam Á

  Văn hoá Đông Nam Á

  Tác giả: Nguyễn Tấn Đắc (chủ biên)

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2010

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Với độ dày 303 trang, khổ 14.5 x 20.5cm, in xong và nộp lưu chiểu Quý I/2010, cuốn sách “Văn hoá Đông Nam Á” do GS.TS. Nguyễn Tấn Đắc chủ biên đã tập trung trình bày nhiều vấn đề xung quanh quá trình vận động và phát triển của văn hoá Đông Nam Á trên nhiều bình diện như: văn hoá khu vực Đông Nam Á; nhóm chủng tộc; nhóm ngôn ngữ; chữ viết; ngành nghề, địa lý, khí hậu; các giai đoạn “đột biến văn hoá”....Cuốn sách cũng là kết quả nghiên cứu, học hỏi, tích luỹ và giảng dạy của tác giả trong suốt 30 năm. Thông qua ấn phẩm này, tác giả mong muốn được cung cấp cho độc giả cái nhìn toàn cảnh và khách quan hơn về những vấn đề cụ thể về văn hoá Đông Nam Á mà theo tác giả đó chỉ là những “yếu tố bẩm sinh” và là “nền tảng cơ bản của văn hoá khu vực Đông Nam Á” giàu bản sắc cổ truyền đa dân tộc.

 • Văn hoá Đông Á trong tiến trình hội nhập

  Văn hoá Đông Á trong tiến trình hội nhập

  Tác giả: Đỗ Tiến Sâm Phạm Duy Đức (đồng chủ biên)

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Trung Quốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia

  Năm xuất bản: 2010

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả:  

 • Việt Nam Hán văn tiểu thuyết tập thành

  Việt Nam Hán văn tiểu thuyết tập thành

  Tác giả: ĐHSP Thượng Hải (TQ), Viện NC Hán Nôm (Việt Nam), ĐH Thành Công Đài Loan TT NC KHXH (Cộng hòa Pháp)

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Hán Nôm Nhà xuất bản Cổ tịch Thượng Hải Trung Quốc

  Năm xuất bản: 2011

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Việt Nam Hán văn tiểu thuyết tập thành là bộ sách gồm 20 tập trên cơ sở kế thừa những thông tin và kết quả nghiên cứu của bộ Việt Nam Hán văn tiểu thuyết tùng san do Đài Loan Học sinh Thư cục xuất bản năm 1986 và năm 1992, bổ sung trên 80 tác phẩm (bao gồm hơn 100 dị bản) tiểu thuyết Hán văn Việt Nam từ nhiều nguồn khác nhau ở Việt Nam và ở các nước khác. Những tác phẩm tiểu thuyết Hán văn Việt Nam được biên tập, nghiên cứu và giới thiệu lần này với tiêu đề Việt Nam Hán văn tiểu thuyết tập thành  có một qui mô rất lớn, là nguồn tài liệu mới, quý giá của giới học thuật, nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam với bạn đọc trên thế giới.

 • Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia: Từ lý thuyết đến thực tiễn

  Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia: Từ lý thuyết đến thực tiễn

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng (chủ biên)

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2010

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Cuốn sách do PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng chủ biên được hình thành trên cơ sở đề tài độc lập cấp Nhà nước “Một số vấn đề phát triển và quản lý phát triển kinh tế - xã hội vùng Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia”.

 • Mấy vấn đề về tôn giáo học và giảng dạy tôn giáo học

  Mấy vấn đề về tôn giáo học và giảng dạy tôn giáo học

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Tôn Giáo Nhà xuất bản Từ điển bách khoa

  Năm xuất bản: 2010

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Với độ dày 523 trang, khổ 14.5 x 20.5cm, in xong và nộp lưu chiểu tháng 7/2010, cuốn sách “Mấy vấn đề về tôn giáo học và giảng dạy tôn giáo học” của PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương (Viện Nghiên cứu Tôn giáo) đã tập trung nghiên cứu quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo. Qua đó, cố gắng chỉ ra được nguồn gốc, bản chất, nội dung của tôn giáo trên cơ sở đó soi rọi vào tôn giáo Việt Nam để rút ra những đặc thù của tôn giáo Việt. Bên cạnh đó cuốn sách còn chỉ ra mối quan hệ bước đầu của tôn giáo với chính chị, văn hoá – xã hội, nhà nước với tôn giáo, tôn giáo với tín ngưỡng, lễ hội và mở rộng mảng nghiên cứu lý luận của tôn giáo với lý luận ngoài Mác xít như: Max Muller; E. Durkheim, M.Weber...

 • Con người và văn hoá Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập

  Con người và văn hoá Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập

  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Dân

  Nhà xuất bản: Viện Thông tin Khoa học xã hội, Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2009

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Để góp phần tổng kết văn hoá và đề xuất một số ý kiến mới cho việc xây dựng và phát triển con người và văn hoá Việt Nam trong thời kỳ hội nhập để phát triển đất nước, PGS.TS. Nguyễn Văn Dân, Viện Thông tin Khoa học xã hội đã cho ra mắt bạn đọc tác phẩm này.

 • Địa phương chí tỉnh Bắc Ninh qua tư liệu Hán Nôm

  Địa phương chí tỉnh Bắc Ninh qua tư liệu Hán Nôm

  Tác giả: PGS.TS. Đinh Khắc Thuân (Chủ biên)

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2008

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Tài liệu địa phương chí Hán Nôm là nguồn tài liệu phong phú phản ánh nhiều mặt về lịch sử, địa lý, danh nhân, danh tích, văn hóa, sản vật, con người và phong tục tập quán của từng địa phương. Nguồn tài liệu này đã được nhiều nhà nghiên cứu, nhiều công trình nghiên cứu quan tâm sử dụng, song phần lớn vẫn chưa được dịch chú, chỉnh lý và công bố một cách có hệ thống.

 • Quốc sử di biên

  Quốc sử di biên

  Tác giả: Phan Thúc Trực (do tổ biên dịch Viện Sử học dịch)

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hoá – Thông tin Viện Sử học

  Năm xuất bản: 2009

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Quốc sử di biên tên đầy đủ là Đỉnh tập Quốc sử di biên, là một quyển sử tư nhân, viết theo lối Hán văn cổ, ghi chép và bổ sung những sự kiện mà quốc sử của triều đình còn bỏ sót hoặc đề cập chưa chính xác. Sách được Phan Thúc Trực viết vào thời nhà Nguyễn. Tư liệu viết: Trước đây làng Phan Thúc Trực ở có một dải sông Cẩm Giang nhiều năm bị lụt, ruộng đồng bỏ hoang không cày cấy được. Thúc Trực đỗ quan về giúp dân khai ngòi, đắp bờ. Từ đấy, việc chứa hay tháo nước là tuỳ sự từng mùa, nhờ đó nông dân được lợi. Sau khi mất người làng nhớ công lập đền thờ...

 • Hợp tác phát triển nông nghiệp ở Châu Phi đặc điểm và xu hướng

  Hợp tác phát triển nông nghiệp ở Châu Phi đặc điểm và xu hướng

  Tác giả: Trần Thị Lan Hương

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

  Năm xuất bản: 2009

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Nông nghiệp là một ngành kinh tế mang tính chất quan trọng sống còn ở khu vực Châu Phi, bởi hiện nay đại đa số người dân Châu Phi sống ở khu vực nông thôn và phụ thuộc vào nguồn lương thực, thực phẩm sản xuất trên đồng ruộng của họ. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp của Châu Phi lại đang trong thời kỳ khủng hoảng trầm trọng, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này ví dụ như mức tăng trưởng dân số quá nhanh, bệnh dịch triền miên khiến năng suất lao động nông nghiệp giảm, tăng trưởng kinh tế quá thấp, thiếu nguồn lực cho phát triển nông nghiệp... Mặc dù chính phủ của các nước Châu Phi đã nỗ lực cải cách và phát triển nền nông nghiệp của đất nước mình và cố gắng kêu gọi sự hợp tác giúp đỡ từ bên ngoài, nhưng tình trạng thiếu thốn lương thực và sản xuất nông nghiệp lạc hậu vẫn chưa được cải thiện.

 • Trạng nguyên Giáp Hải

  Trạng nguyên Giáp Hải

  Tác giả: Lâm Giang

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Thư viện Viện nghiên cứu Hán Nôm

  Năm xuất bản: 2009

  Người dịch: nguyenvu

 • Phương pháp nghiên cứu xã hội và lịch sử

  Phương pháp nghiên cứu xã hội và lịch sử

  Tác giả: PGS.TS. Bùi Thế Cường

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Từ điển bách khoa Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ

  Năm xuất bản: 2010

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Cuốn sách do PGS.TS. Bùi Thế Cường chủ biên gồm 5 phần:Phần 1: Nhận thức về nghiên cứu khoa học. Phần này trình bày một số nội dung liên quan đến cách hiểu về khoa học, loại hình nghiên cứu, mối quan hệ giữa lý thuyết và thực nghiệm trong nghiên cứu xã hộiPhần 2: Khái niệm: Từ ý tưởng đến đo lườngPhần 3: Lý thuyết trong nghiên cứuHai phần này giới thiệu một số khái niệm, cách triển khai từ ý tưởng và quan niệm đến đo lường khái niệm, giới thiệu sự tiến triển của một số quan điểm lý thuyết được sử dụng trong nghiên cứu xã hội.Phần 4: Phương pháp lịch sử. Phần này trình bày tổng quan về “Lịch sử của sử học”, xét về mặt phương pháp nghiên cứu, kết hợp với minh hoạ về nghiên cứu lịch sử ở một số nước phát triển có truyền thống khoa học xã hộiPhần 5: Làm việc với dữ liệu và viết báo cáo. Đề cập đến kỹ năng đọc sách, giới thiệu về hai phương pháp thu thập dữ liệu chủ yếu trong nghiên cứu xã hội ( định lượng và định tính), hướng dẫn cách viết báo cáo một công trình khoa học.Cuốn sách được sử dụng làm giáo trình cho một số môn học trong chương trình đào tạo liên ngành khoa học xã hội sau đại học của Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ (thuộc Viện KHXH Việt Nam). Nó cũng phản ánh kết quả nghiên cứu và đào tạo của các nhà nghiên cứu và các cộng tác viên của Viện xung quanh chủ đề phương pháp luận nghiên cứu xã hội và lịch sử trong những năm gần đây.

 • Các giải pháp phát triển quan hệ Nga – ASEAN trong bối cảnh quốc tế mới

  Các giải pháp phát triển quan hệ Nga – ASEAN trong bối cảnh quốc tế mới

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Từ điển bách khoa Viện Nghiên cứu Châu Âu

  Năm xuất bản: 2009

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Xu thế toàn cầu hoá và khu vực đang diễn ra mạnh mẽ và đang tác động nhiều đến việc định hướng chính sách đối ngoại của các nước và khu vực trong đó có Nga và ASEAN. Trong những năm đầu thế kỷ XXI, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nói chung và ASEAN nói riêng vẫn là khu vực năng động nhất thế giới với những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội và những hợp tác cũng như liên kết mang tính toàn cầu. Khu vực ASEAN đang đóng vai trò trung tâm trong nhiều mối liên kết toàn cầu và đang thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều nước lớn. Những năm đầu thế kỷ XXI, Liên bang Nga ngày càng quan tâm nhiều hơn tới ASEAN nói riêng và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nói chung. Điều này thể hiện rõ trong chính sách hướng Đông của Liên bang Nga, chính sách này được xây dựng trên nguyên tắc phát triển và củng cố toàn diện các mối quan hệ song phương với các quốc gia, kết hợp với việc tham gia tích cực vào các tổ chức chinh trị và kinh tế đa phương trong khu vực. Đường lối đối ngoại của Nga đối với khu vực này được khẳng định phải tận dụng đối tác hiệu quả của việc kết hợp lợi ích bên trong với bên ngoài nhằm đảm bảo an ninh quốc gia cũng như phát triển nước Nga nói chung và vùng Siberi và Viễn Đông của Nga nói riêng. Mặt khác, vai trò nước lớn của Nga đang trỗi dậy đã khiến các nước ASEAN phải có cách nhìn thực chất hơn. ASEAN vẫn coi Nga là một nhân tố quan trọng cho hoà bình và phát triển trên thế giới và còn nhiều tiềm năng để họ có thể phát triển hợp tác trong tương lai.

 • Tri thức địa phương của người Mường trong sử dụng và quản lý tài nguyên thiên nhiên

  Tri thức địa phương của người Mường trong sử dụng và quản lý tài nguyên thiên nhiên

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh - Trần Hồng Thu

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Viện Dân tộc học

  Năm xuất bản: 2009

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Văn hoá các dân tộc thiểu số như những sợi chỉ màu lấp lánh, vừa đa dạng và độc đáo trên “tấm thổ cẩm” văn hoá Việt Nam. Dân tộc Mường là một trong những dân tộc có số dân cư đông đúc, cảnh quan, môi sinh phong phú. Trong lịch sử hình thành và phát triển của mình dân tộc Mường đã sáng tạo ra một “nền văn hoá thung lũng” đậm đà bản sắc dân tộc.

 • Một số vấn đề cơ bản về triết lý phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh

  Một số vấn đề cơ bản về triết lý phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tác giả: PGS.TS.Thành Duy (tức PGS.TS. Nguyễn Văn Truy)

  Nhà xuất bản: Viện Khoa học xã hội Việt Nam Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2010

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Trong bối cảnh thế giới đã bước vào thập niên thứ hai của thế kỷ XXI, xuất hiện nhiều quan điểm khác nhau về con đường phát triển, đây là vấn đề cần phải nghiên cứu, tìm tòi, vận dụng sáng tạo và đồng thời phải phát triển cho phù hợp với tình hình mới, tránh những quan niệm giáo điều, máy móc để phát huy những tinh hoa văn hoá truyền thống và văn hoá nhân loại, thấm nhuần tính dân tộc và hiện đại, nhất là vấn đề giữ vững nguyên tắc độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Việt Nam đã có những bài học thực tế sinh động, đặc biệt là những bài học trong quá trình Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào sự nghiệp cách mạng nước ta. Có thể nói, thành công của sự nghiệp cách mạng Việt Nam thời gian qua có sự cống hiến to lớn mang tính quyết định của tư tưởng Hồ Chí Minh, Người không chỉ vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam, mà còn phát triển, bổ sung và làm phong phú thêm nhiều nguyên lý từ chủ nghĩa Mác – Lênin trong bối cảnh cách mạng Việt Nam.

 • Phát triển dịch vụ hậu cần (logistics) trong tiến trình hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN

  Phát triển dịch vụ hậu cần (logistics) trong tiến trình hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN

  Tác giả: TS. Phạm Thị Thanh Bình

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Viện Kinh tế và Chính trị thế giới

  Năm xuất bản: 2009

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình hội nhập AEC, tháng 12/2006 tại Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN, các Bộ trưởng quyết định đưa thêm lĩnh vực hậu cần (logistics) vào danh mục ưu tiên hội nhập. Hậu cần chính thức trở thành lĩnh vực ưu tiên thứ 12 trong danh mục các lĩnh vực ưu tiên hội nhập. ASEAN hy vọng hội nhập nhanh các lĩnh vực ưu tiên này sẽ tạo ra bước đột phá, tạo đà và tăng hiệu ứng lan toả sang các lĩnh vực khác.     Vậy hậu cần là gì và tại sao phải tập trung vào lĩnh vực hậu cần để thúc đẩy nhanh tiến trình hội nhập? Hậu cần được hiểu là bao gồm mạng lưới các hoạt động tác động qua lại, tương tác với nhau ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế nhằm chuyển đổi và di dời các nguồn lực kinh tế (nguồn nhân lực, nguyên liệu và các sản phẩm đầu vào khác) từ nơi các nguồn lực đó được khai thác hoặc tập trung tới nơi cần thiết cho quá trình sản xuất, tiêu dùng hàng hoá hoặc dịch vụ đó. Mạng lưới này bao gồm các mối liên kết giao thông vận tải, thông tin viễn thông đa phương diện (dưới nhiều hình thức khác nhau), các nút trạm giao thông liên quan đến sự chuyển giao, dự trữ, các loại giấy phép bàn giao thanh toán, quá trình đóng gói và phân phối sản phẩm.

 • Kinh tế Thái Lan một số chính sách công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu trong ba thập niên cuối thế kỷ XX

  Kinh tế Thái Lan một số chính sách công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu trong ba thập niên cuối thế kỷ XX

  Tác giả: TS. Trương Duy Hoà

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thế giới Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

  Năm xuất bản: 2009

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Thế giới đã trải qua hàng ngàn năm phát triển, nhưng cho đến đầu thế kỷ XXI này, nhiều quốc gia trên hành tinh chúng ta vẫn đang luẩn quẩn trong tình trạng đói nghèo và lạc hậu. Thực tế cho thấy, có một sự chênh lệch to lớn về trình độ phát triển giữa các quốc gia đã trải qua công nghiệp hoá (CNH) và những quốc gia chưa kết thúc chặng đường CNH hoặc thậm chí chưa tiến hành CNH.     Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, CNH là bước đi tất yếu, vì đây là con đường duy nhất đưa các dân tộc tiến tới trình độ văn minh, thịnh vượng về vật chất và tinh thần. Tuy nhiên CNH là gì và phải tiến hành CNH như thế nào lại là vấn đề không đơn giản chút nào, bởi CNH là một quá trình phức tạp, liên quan đến nhiều yếu tố hữu hình, liên quan đến bối cảnh quốc tế, điểm xuất phát của từng nước, cách tiếp cận chính sách và thực hiện chính sách, tiềm năng, khả năng và năng lực của từng dân tộc. Điều này giải thích tại sao có những quốc gia trải qua CNH rất lâu, có những nước lại thực hiện CNH nhanh hơn, lại có những quốc gia tiến hành CNH với nhiều sai lầm và thất bại cay đắng.

 • Nghiên cứu tư tưởng Nho gia Việt Nam từ hướng tiếp cận liên ngành

  Nghiên cứu tư tưởng Nho gia Việt Nam từ hướng tiếp cận liên ngành

  Tác giả: Viện Nghiên cứu Hán Nôm (Việt Nam), Viện Harvard - Yenching (Hoa Kỳ)

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thế giới Viện Nghiên cứu Hán Nôm

  Năm xuất bản: 2009

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Để đánh dấu một bước phát triển mới về phương pháp nghiên cứu tư tưởng Nho gia ở Việt Nam, đồng thời tập trung nghiên cứu khai thác giá trị của tư liệu Hán Nôm liên quan đến Nho giáo ở Việt Nam từ hướng tiếp cận liên ngành (tư tưởng triết học, văn hóa, văn học, lịch sử, tôn giáo, dân tộc...), Viện Nghiên cứu Hán Nôm (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam), cùng với Viện Harvard - Yenching (Hoa Kỳ)  đã tuyển chọn từ những bài tham luận đã đăng kí tham dự Hội thảo để xuất bản Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về Nho giáo với chủ đề trên.       Nội dung sách tập trung vào 4 nội dung chính:

 • Chùa Việt Nam

  Chùa Việt Nam

  Tác giả: Hà Văn Tấn, Nguyễn Văn Kự, Phạm Ngọc Long

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thế giới Ban Biên tập, ngõ 378, ngách 17, số 8A Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội Tel (04) 38521820 Mobile 0903265331.Email nguyenvanku@gmail.com

  Năm xuất bản:

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Kính mừng Đại lễ ngàn năm Thăng Long – Hà Nội và Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ 6 tổ chức tại Việt Nam, Nhà  xuất bản Thế giới vừa phát hành cuốn Chùa Việt Nam của các tác giả: Hà Văn Tấn – Nguyễn Văn Kự – Phạm Ngọc Long. Biên tập: Lê Văn Lan – Nguyễn Duy Chiếm. Sách dày 536 trang với trên 1000 bức ảnh, bản vẽ, bản đồ của 118 ngôi chùa trong cả nước. Điểm nổi bật là chùa trong cả nước đã được phủ kín trong cuốn sách, đặc biệt thêm hai dạng chùa mới ít thấy xuất hiện là: chùa miền núi và chùa miền hải đảo.

 • Hệ thống an sinh xã hội của EU và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  Hệ thống an sinh xã hội của EU và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  Tác giả: PGS.TS. Đinh Công Tuấn (Chủ biên)

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Viện Nghiên cứu Châu Âu

  Năm xuất bản: 2008

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Hiện nay EU là một khu vực có nền kinh tế tri thức phát triển năng động vào loại bậc nhất thế giới, đạt được sự tăng trưởng bền vững và sự liên kết xã hội ngày càng to lớn. Mô hình kinh tế nhà nước phúc lợi ở các nước EU với mục tiêu nhấn mạnh đến sự phân phối lợi ích kinh tế một cách đầy đủ nhất cho mọi người dân… đã được thế giới đánh giá rất cao. Việc nghiên cứu hệ thống an sinh xã hội của các nước EU là cần thiết cho việc tham khảo, học hỏi kinh nghiệm xây dựng mô hình an sinh xã hội của một nhóm nước EU có trình độ phát triển cao trên thế giới, từ đó rút ra những bài học cho việc hoạch định hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam trong thời gian tới. Vì vậy, tháng 12 năm 2008, Nhà xuất bản Khoa học xã hội và Viện Nghiên cứu Châu Âu đã cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “Hệ thống an sinh xã hội của EU và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”. Sách gồm 3 chương. Chương 1: Tổng quan về hệ thống an sinh xã hội của EU; Chương 2:  Hệ thống an sinh xã hội của một số quốc gia điển hình; Chương 3:  Thành công, hạn chế, xu thế cải cách hệ thống an sinh xã hội của EU và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

 •  
   
 •