• Phát triển văn hoá con người và nguồn nhân lực thời kì công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước

  Phát triển văn hoá con người và nguồn nhân lực thời kì công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước

  Tác giả: GS.VS. Phạm Minh Hạc

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Con người Nhà xuất bản Chính trị quốc gia

  Năm xuất bản: 2007

  Người dịch: thudt

  Mô tả: Sách dày 643 trang, khổ 15x22cm, gồm 12 chương, nội dung chủ yếu tập trung trình bày kết quả nghiên cứu của Chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà Nước KX – 05.      Chương 1: Một số vấn đề phương pháp về nghiên cứu và phát triển văn hoá, con người và nguồn nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế.

 • “Tên tự tên hiệu các tác gia Hán Nôm Việt Nam”

  “Tên tự tên hiệu các tác gia Hán Nôm Việt Nam”

  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hoá thông tin

  Năm xuất bản:

  Người dịch: thudt

  Mô tả: Sách dày 632 trang, khổ 14,5x20,5cm, gồm 3 phần. Phần 1: Tác giả giới thiệu, giải đáp những khái niệm danh, húy, hiệu, tự và quan hệ của chúng với nhau cũng như ý nghĩa của việc đặt tên, hiệu, tự và cách sử dụng danh, hiệu, tự trong giao tiếp, trong trước thuật. Để minh hoạ cho lý thuyết của mình tác giả đã đi vào tường giải cụ thể bằng những dẫn chứng như: Vì sao Gia cát Lượng lại có tự là Khổng Minh, Bao Chửng là Hy Nhân, Tào Tháo là Mạnh Đức, Chu An là Linh Kiệt…

 • “Trung Quốc năm 2006 – 2007”

  “Trung Quốc năm 2006 – 2007”

  Tác giả: TS. Đỗ Tiến Sâm

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2007

  Người dịch: thudt

  Mô tả: Vì thế, đầu năm 2007 Viện Nghiên cứu Trung Quốc - Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức một cuộc Hội thảo khoa học nhằm đánh giá tình hình Trung Quốc năm 2006 và dự báo năm 2007, các báo cáo khoa học trong Hội thảo này đều dựa vào những số liệu thống kê chính thức của Trung Quốc và tham khảo thêm tài liệu nước ngoài sau đó các tác giả nêu lên nhận xét đánh giá và lí giải bước đầu.

 • “Phát triển hai hành lang một vành đai kinh tế Việt – Trung trong khuôn khổ hợp tác ASEAN Trung Quốc”

  “Phát triển hai hành lang một vành đai kinh tế Việt – Trung trong khuôn khổ hợp tác ASEAN Trung Quốc”

  Tác giả: Viện Nghiên cứu Trung Quốc

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội,

  Năm xuất bản: 2007

  Người dịch: thudt

  Mô tả: Trong 15 năm qua, trên cơ sở tin cậy lẫn nhau và sự cố gắng của cả hai bên, quan hệ song phương Việt Nam – Trung Quốc cũng như quan hệ đa phương ASEAN – Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng, toàn diện và đạt nhiều thành tựu quan trọng. Về quan hệ song phương Việt Nam – Trung Quốc, trong 15 năm qua hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước đã không ngừng củng cố và phát triển. Các cuộc gặp gỡ cấp cao được duy trì thường xuyên, thông qua các cuộc gặp gỡ này, hai bên đã xác định phương châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, đồng thời nêu lên kinh nghiệm để quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ổn định, lành mạnh và thuận lợi là “tôn trọng lẫn nhau, hiểu biết lẫn nhau, tin cậy lẫn nhau và hợp tác cùng nhau”.

 • “Diện mạo văn học cận hiện đại Lào”

  “Diện mạo văn học cận hiện đại Lào”

  Tác giả: GS. TS. Nguyễn Đức Ninh Trần Thúc Việt

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản:

  Người dịch: thudt

  Mô tả: Cuốn sách “Diện mạo văn học cận hiện đại Lào” có độ dày 959 trang, khổ 14,5x20,5cm, Nhà xuất bản Khoa học xã hội phát hành, do hai tác giả GS. TS. Nguyễn Đức Ninh và Trần Thúc Việt (Viện Nghiên cứu Đông Nam Á) đồng chủ biên đã cố gắng phác hoạ diện mạo dòng văn học cận hiện đại Lào với những đường nét phát triển chủ yếu của đời sống văn học.

 • “Về một số vấn đề sau thống nhất của Bán đảo Triều Tiên – Góc nhìn từ Việt Nam”

  “Về một số vấn đề sau thống nhất của Bán đảo Triều Tiên – Góc nhìn từ Việt Nam”

  Tác giả: PGS.TS. Ngô Xuân Bình TS. Phạm Quý Long

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2007

  Người dịch: thudt

  Mô tả: Để phần nào đưa ra những dự báo về vấn đề trên, cuốn sách “Về một số vấn đề sau thống nhất của Bán đảo Triều Tiên – Góc nhìn từ Việt Nam” do PGS.TS. Ngô Xuân Bình và TS. Phạm Quý Long  đồng chủ biên đã ra mắt bạn đọc. Sách dày 249 trang, khổ 14,5x20,5cm, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2007, gồm 2 phần chính. Phần I: Về khả năng thống nhất Bán đảo Triều Tiên trình bày thực trạng vấn đề bằng việc phân tích tình hình hai miền từ sau khi bị chia cắt, chỉ ra  một số lợi ích của việc thống nhất hai miền, chính sách tái thống nhất của Hàn Quốc và thái độ của Bắc Triều Tiên bàn về mô hình thống nhất hai miền trong tương lai; bàn về khía cạnh chi phí kinh tế theo chọn lựa giả định thống nhất Bán đảo Triều Tiên trên cơ sở xây dựng các giả thuyết và suy tính về lợi ích kinh tế của một Triều Tiên sau thống nhất.

 • Về giá trị và giá trị Châu Á

  Về giá trị và giá trị Châu Á

  Tác giả: PGS.TS. Hồ Sĩ Quý

  Nhà xuất bản: Viện Thông tin Khoa học xã hội Nhà xuất bản Chính trị quốc gia

  Năm xuất bản: 2005

  Người dịch: admin

 • “Khinh - Trọng một quan điểm lý thuyết trong nghiên cứu triết học và xã hội học”

  “Khinh - Trọng một quan điểm lý thuyết trong nghiên cứu triết học và xã hội học”

  Tác giả: Tô Duy Hợp

  Nhà xuất bản: Viện Xã hội học Nhà xuất bản Thế giới

  Năm xuất bản: 2007

  Người dịch: thudt

 • “Quan điểm của Nhật Bản về liên kết Đông Á trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế”

  “Quan điểm của Nhật Bản về liên kết Đông Á trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế”

  Tác giả: TS. Trần Quang Minh

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2007

  Người dịch: thudt

  Mô tả: Mục đích của đề tài là hệ thống hoá và phân tích một cách có chọn lọc các quan điểm chính sách chủ yếu của Chính phủ và giới học thuật của Nhật Bản về liên kết Đông Á trong bối cảnh quốc tế mới kể từ sau khi kết thúc chiến tranh lạnh đến nay. Từ đó đề xuất một số kiến nghị về đối sách của Việt Nam trong quan hệ với Nhật Bản nói riêng và với các nước khu vực nói chung nhằm tranh thủ thời cơ và đối phó với những thách thức của tiến trình liên kết Đông Á. Tuy nhiên, để hiểu vấn đề một cách có hệ thống, đề tài cũng đề cập đến những nét chung nhất về cơ sở của liên kết Đông Á và các quan điểm chính sách của Nhật Bản về liên kết Đông Á trước những năm 1990.

 • “Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa: Ngoại giao trong bối cảnh quốc tế mới”

  “Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa: Ngoại giao trong bối cảnh quốc tế mới”

  Tác giả: TS. Lê Văn Mỹ

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Trung Quốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2007

  Người dịch: thudt

  Mô tả: Sách dày 235 trang, khổ 15x22cm, gồm 2 phần chính. Phần I: Chiến lược ngoại giao của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa sau Chiến tranh Lạnh. Trình bày về chiến lược ngoại giao của Trung Quốc từ khi tiến hành cải cách và mở cửa, đặc biệt sau khi Chiến trạnh Lạnh kết thúc. Những nét đáng chú ý của ngoại giao Trung Quốc là đã có những nhận thức và thái độ mới đối với tổ chức và cơ chế đa phương. Từ chỗ thận trọng quan sát, Trung Quốc đã chuyển sang chủ động và tích cực tham gia trực tiếp. Ngoại giao kinh tế đầu thế kỷ XXI được tăng cường chưa từng có với mục tiêu chính sách là thông qua một loạt hoạt động để dành lấy không gian thị trường quốc tế rộng rãi hơn. Về an ninh và hợp tác trong khu vực, Trung Quốc đề xướng mô hình lý luận và nguyên tắc chính sách mới: hoà thuận, an ninh, hợp tác cùng tiến bộ, tin cậy lẫn nhau. Trung Quốc còn nhấn mạnh tôn trọng tính đa dạng của các nền văn minh, mưu cầu phát triển chung.

 • Nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

  Nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Con người Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2007

  Người dịch: thudt

  Mô tả: “Nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” được xuất bản tháng 1 năm 2007 tại Nhà xuất bản Khoa học xã hội, do PGS.TS. Phạm Thành Nghị (Viện Nghiên cứu Con người) chủ biên với 422 trang, khổ 14,5x20,5cm, chia thành 4 chương. Chương I trình bày các mô hình quản lý nguồn nhân lực; các yếu tố tác động đến quản lý nguồn nhân lực như toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế thị trường, bối cảnh văn hoá, phát huy động lực của người lao động, tác động của thể chế và quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Chương II đề cập đến kinh nghiệm và bài học quản lý nguồn nhân lực của Thuỵ Điển, Hoa Kỳ, các nước Đông Á, các nước có nền kinh tế chuyển đổi. Chương III phân tích hiện trạng quản lý nguồn nhân lực nước ta, các chính sách hiện hành như kế hoạch hoá nguồn nhân lực, chính sách vĩ mô, chính sách lao động việc làm, tiền lương. Đồng thời nêu ra những khác biệt trong quản lý nguồn nhân lực ở một số lĩnh vực: hành chính nhà nước, sự nghiệp và sản xuất kinh doanh qua kết quả điều tra xã hội học. Chương IV đề xuất các mô hình, chính sách và các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong các lĩnh vực.

 • Hợp tác kinh tế Việt Nam - Đài Loan trong bối cảnh hội nhập kinh tế Đông Á

  Hợp tác kinh tế Việt Nam - Đài Loan trong bối cảnh hội nhập kinh tế Đông Á

  Tác giả: PGS.TS. Ngô Xuân Bình

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á Nhà xuất bản Lao động – Xã hội

  Năm xuất bản: 2007

  Người dịch: thudt

  Mô tả: Sách dày 262 trang, khổ 16x24cm được chia thành 2 phần với 15 chương. Phần I gồm 9 chương viết bằng tiếng Anh; Phần II từ chương 10 đến 15 viết bằng tiếng Việt.       Các chương từ 1 đến 5 tập trung đánh giá hoàn cảnh, đặc điểm hiện tại, những thách thức và cơ hội đối với quan hệ hợp tác kinh tế khu vực Đông Á, đồng thời giải thích sự ảnh hưởng của các tác nhân bên trong, bên ngoài đến quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Đài Loan.

 • “Văn hoá, văn hoá tộc người và văn hoá Việt Nam”

  “Văn hoá, văn hoá tộc người và văn hoá Việt Nam”

  Tác giả: GS.TS. Ngô Đức Thịnh

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2006

  Người dịch: admin

  Mô tả: Mục đích của tác giả khi biên soạn cuốn sách này là tập hợp tất cả các bài nghiên cứu riêng lẻ của mình theo một số chủ đề nhất định, một mặt vừa để hệ thống lại những việc đã làm để thấy cái gì là phù hợp với hiện tại, cái gì còn non kém cần phải bổ khuyết cho công việc nghiên cứu của bản thân tác giả hiện tại cũng như sau này; mặt khác, góp phần cung cấp cho bạn đọc, các nhà nghiên cứu trẻ có tư liệu nghiên cứu tiện theo dõi khi cần đến.

 • “Triển vọng kinh tế thế giới 2020”

  “Triển vọng kinh tế thế giới 2020”

  Tác giả: PGS.TS. Kim Ngọc

  Nhà xuất bản: NXB Lý luận chính trị

  Năm xuất bản: 2005

  Người dịch: admin

  Mô tả: Cuốn sách dày 267 trang, khổ 14,5 x 20,5cm được chia làm 3 chương. Chương 1: Tổng quan về sự phát triển của kinh tế thế giới những thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 20. Chương 2: Triển vọng phát triển kinh tế thế giới 2020. Chương 3: Một số thách thức chủ yếu của kinh tế thế giới. Trong chương 1, cuốn sách đi sâu vào vấn đề thương mại và đầu tư nước ngoài, sự hình thành các thị trường khu vực - một xu thế quan trọng của nền kinh tế thế giới. Tác giả đã đề cập đến vấn đề tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại, thương mại và đầu tư nước ngoài trên thế tăng mạnh và sự hình thành các thị trường khu vực gia tăng và đang trở thành xu thế phát triển quan trọng của nền kinh tế thế giới.

 • “Dân tộc học Việt Nam - Định hướng và Thành tựu nghiên cứu (1973 – 1998)”

  “Dân tộc học Việt Nam - Định hướng và Thành tựu nghiên cứu (1973 – 1998)”

  Tác giả: GS.TS. Bế Viết Đẳng

  Nhà xuất bản: NXB Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2007

  Người dịch: admin

  Mô tả: Đối với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng thì Dân tộc học là một ngành khoa học còn non trẻ, chỉ mới xuất hiện từ giữa thế kỷ XIX do nhu cầu của chủ nghĩa tư bản trong việc xâm chiếm thuộc địa, mở rộng thị trường bóc lột các nước chậm tiến. Ở Việt Nam, nền Dân tộc học là thành quả của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Đây là sản phẩm của chế độ xã hội mới, việc xác định đối tượng, chức năng, phương hướng nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu là một vấn đề cốt tử, có tầm quan trọng sống còn trong ngành khoa học này. Chính vì thế khi biên soạn cuốn sách này GS.TS. Bế Viết Đẳng không chỉ cho ra mắt các công trình đã được nghiên cứu của mình mà qua đó còn cho độc giả thấy vấn đề tác giả đề cập đến luôn được tiến hành dưới đường lối cách mạng và quan điểm của Đảng, nó không tách rời khỏi cuộc đấu tranh với các quan điểm xa lạ của giới học giả phương Tây có liên quan đến ngành khoa học mới mẻ này.

 • Tái bản 3 tác phẩm trong Lê Quý Đôn toàn tập

  Tái bản 3 tác phẩm trong Lê Quý Đôn toàn tập

  Tác giả: Viện Sử học

  Nhà xuất bản: Viện Sử học NXB Văn hoá – Thông tin

  Năm xuất bản:

  Người dịch: admin

  Mô tả: “Lê Quý Đôn - nhà bác học lớn nhất Việt Nam dưới thời phong kiến, là tấm gương sáng về lao động học thuật cho các thế hệ hôm nay và mai sau, là một nho sĩ yêu nước luôn mang trong mình những hoài bão lớn lao, ông khao khát đưa xã hội Lê - Trịnh đến thái bình thịnh trị, mang lại cuộc sống bình an cho nhân dân. Khác với những nho sĩ đương thời, ngoài sự ham hiểu biết và đam mê đọc sách, ông đi nhiều và hiểu nhiều, luôn suy ngẫm đến cùng những sự vật hiện tượng diễn ra xung quanh và ghi chép lại tất cả những điều mắt thấy tai nghe.

 • “Lý luận và phê bình văn học đổi mới và phát triển”

  “Lý luận và phê bình văn học đổi mới và phát triển”

  Tác giả: Viện Văn học

  Nhà xuất bản: Viện Văn học Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản:

  Người dịch: admin

  Mô tả: Sách dày 1085 trang, khổ 16x24cm,  do Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản, gồm 2 phần. Phần I: Tập hợp các tiểu luận bàn về những vấn đề chung của lí luận văn học; Thực trạng của lí luận văn học thời gian qua và các giải pháp, kiến nghị; Các vấn đề chuyên ngành và phương pháp luận; Vấn đề ảnh hưởng và tiếp nhận lí luận văn học nước ngoài. Thế kỷ XX được coi là thế kỷ của lý luận văn học, do đó nó đặt ra và giải quyết hàng loạt vấn đề mà lý luận văn học trước đây chưa biết tới. Các kiến thức mới, cách tiếp cận mới đem lại khả năng hiểu biết và nhìn nhận văn học sâu sắc hơn, nhiều chiều hơn. Việc tiếp thu tinh hoa văn học thế giới để làm giàu cho mình là điều không thể thiếu đối với mỗi dân tộc.

 • “Viện Gia đình và Giới – 20 năm xây dựng và phát triển”

  “Viện Gia đình và Giới – 20 năm xây dựng và phát triển”

  Nhà xuất bản: Viện Gia đình và Giới Nhà xuất bản Nông nghiệp

  Năm xuất bản: 2007

  Người dịch: admin

  Mô tả: Sách dày 373 trang, khổ 14,5x20,5cm (Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2007); chia làm 2 phần. Phần I: Viện Gia đình và Giới – 20 năm xây dựng và phát triển. Phần này điểm lại các hoạt động, quá trình xây dựng, phát triển và các thành tựu chính của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới trong 20 năm (1987-2007). Sách cũng đề cập đến những văn bản và thông tin quan trọng như: Quyết định thành lập và cơ cấu tổ chức của Viện; Danh mục sách do Viện xuất bản; Danh mục các đề tài, dự án do Viện thực hiện; Chân dung, tiểu sử của lãnh đạo và cán bộ đã đang công tác tại Viện.

 • “Pháp luật thương mại dịch vụ Việt Nam và hội nhập kinh tế quốc tế”

  “Pháp luật thương mại dịch vụ Việt Nam và hội nhập kinh tế quốc tế”

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Như Phát TS. Phan Thảo Nguyên

  Nhà xuất bản: Viện Nhà nước và Pháp luật Nhà xuất bản Bưu Điện

  Năm xuất bản:

  Người dịch: admin

  Mô tả: Sách dày 268 trang, khổ 14,5x20,5cm, gồm 3 chương. Chương I: Những vấn đề lý luận về thương mại dịch vụ và pháp luật thương mại dịch vụ. Tác giả đề cập đến khái niệm về thương mại dịch vụ, pháp luật về thương mại dịch vụ và yêu cầu của hội nhập quốc tế đối với thương mại dịch vụ và pháp luật thương mại dịch vụ. Chương II: Thực trạng pháp luật thương mại dịch vụ ở Việt Nam. Đó là những vấn đề liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ và hình thức pháp lý của quan hệ cung ứng dịch vụ ở Việt Nam. Việc xác lập hợp đồng cung ứng dịch vụ, pháp luật  dân sự và thương mại đều có các quy định về đề nghị giao kết hợp đồng nhằm tiến tới việc ký kết hay xác lập hợp đồng. Chương III: Hoàn thiện pháp luật thương mại dịch vụ ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là những nghiên cứu của tác giả về yêu cầu đặt ra trong việc hoàn thiện pháp luật về thương mại dịch vụ. Quá trình đó phải căn cứ vào những đặc điểm của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam và lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, phải bảo đảm sự tương thích của pháp luật với các chuẩn mực về pháp lý, các quy định và tập quán thương mại quốc tế, bảo đảm tính thống nhất, tính minh bạch.

 • “Phong cách Nghệ thuật thơ từ Tô Đông Pha”

  “Phong cách Nghệ thuật thơ từ Tô Đông Pha”

  Tác giả: Nguyễn Thị Thu Phương

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Trung Quốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2006

  Người dịch: admin

  Mô tả: Năm 2006 Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã cho ra mắt ban đọc cuốn chuyên luận Phong cách Nghệ thuật thơ từ Tô Đông Pha của Nguyễn Thị Thu Phương, Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện KHXH Việt Nam. Sách dày 315 trang, khổ 14,5x20,5cm, được hình thành trên cơ sở bản luận án tiến sĩ ngữ văn cùng tên dưới sự hướng dẫn của GS. Nguyễn Khắc Phi. Nội dung cuốn sách bao gồm ba chương. Chương I: Cơ sở hình thành phong cách thơ từ Tô Đông Pha, tác giả khẳng định truyền thống và hiện đại là hai giá trị mà Tô Đông Pha đã sử dụng làm xuất phát điểm trong hành trình tìm kiếm con đường nghệ thuật cho riêng mình và sự sóng đôi của những giá trị truyền thống và tinh thần đương đại bên cạnh những quan niệm cá nhân ẩn chứa không ít nhân tố gần gũi với con người ngày nay trong hệ thống lí luận thơ ca Tô Đông Pha đã làm nên một sức hút nghệ thuật đặc biệt.

 •  
   
 •